DİN
27.9.2023 17:46

Allah Dostlarının Ahlakı

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Allah Dostlarının Ahlakı

Hz. Ali’ye (ra) sordular: “Şecaat ile sahavetten hangisi daha efdaldir?” dediler. Hz. Ali (ra) “Sahaveti olanın şecaate ihtiyacı yoktur” diye cevap verdi.Evet, Allah cömerttir, cömert olan kullarını sever. Onların cömertliği kadar onlara verir.

“İman edenler Allah’ın dostlarıdır.” (Bakara, 2:257) Allah’ın velileri ve dostları olan imanlı insanların ahlakını ve davranışlarını da yüce Allah gerek Kur’ân-ı Kerimde gerekse peygamberimiz (sav) hadislerinde bize haber vermişlerdir.

Yüce Allah imandan sonra insanlardan “Salih Amel” istemektedir. Salih amel ise güzel ahlak ve iyi davranıştır. Allah buna göre insanı sorumlu tutmakta ceza ve mükafat vermektedir. Öyle ise bunları bilmekte ve buna göre davranmakta büyük yarar vardır. Allah’a yakınlık ve insanların birbirlerine üstünlüğü de ahlakına göredir. Ahlakı ise imanına ve takvasına, yani Allah’tan korkmasına göredir. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Ahlakı güzel olanın imanı kemale erer” buyurmuşlardır. İman ile ibadet ve ahlak arasında büyük bir ilişki vardır. Kişinin ahlakına ve ilmine göre imanı inkişaf eder. Bu nedenle “Allah dostlarının ahlakını” yazarak imanlılara faydalı olmayı istedim. Allah’ın yardımı ve inayeti ile başlıyorum…

Bismillahirrahmanirrahîm…

Allah Dostları Şunlara Dikkat Ederler:

1. Yalandan yılandan ve ateşten sakındıkları gibi sakınırlar. Doğruluktan ayrılmazlar. Çünkü doğruluk peygamberlerin ilk ve birinci vasfıdır.

2. Hiç kimseye herhangi bir vaatte bulunmazlar. Bulunduklarını da kesinlikle yaparlar.

3. Yaratılmış hiçbir varlığa lanet etmez ve bedduada bulunmazlar. Daima hayır duada bulunurlar.

4. Hiçbir insanı kendilerinden daha kusurlu görmez, asla hor ve hakir bilmezler.

5. İman edip namaz kılan hiçbir mü’mine küfür ve nifak isnadında bulunmazlar.

6. İnsanların kötülüklerini değil, iyiliklerini ve iyi yönlerini öne çıkarırlar.

7. İnsanlardan küçük olsun, büyük olsun kendi özel işlerini gördürmezler.

8. İnsanların elinde bulunan hiçbir şeyi istemez ve insanlardan bir şeyler ummazlar.

9. İnsanların hepsine kâfir olsun mü’min olsun tevazu ile hizmet ederler.

10. Kendilerini herkesten kusurlu gördükleri için kimsenin ayıbına bakmazlar.

11. Az konuşur, az uyur ve az yerler.

12. İşlerini Allah’a havale ederler ve hiçbir hallerinden şikâyette bulunmazlar.

13. Peygamberin (sav) sünnetine ellerinden geldiği kadar riayet ederler ve amellerini, ibadetlerini peygamberin sünnetine uydururlar.

14. “Kerem eli kol kuvvetinden iyidir” diyerek cömertliği kendilerine şiar edinirler ve isteyenlere ellerinde olanı esirgemezler.

15. Daima sabır ve şükre devam ederler. Dillerinden dua ve zikir eksik olmaz.

16. Kanaati, teslimi, tevekkülü, rızayı esas alır ve tahammül üzere olurlar.

17. Namazlarını vaktinde kılarlar.

18. Sabah namazdan önce veya sonra Kur’ân-ı Kerim tilavetini terk etmezler.

Hz. Ali’ye (ra) sordular: “Şecaat ile sahavetten hangisi daha efdaldir?” dediler. Hz. Ali (ra) “Sahaveti olanın şecaate ihtiyacı yoktur” diye cevap verdi.

Evet, Allah cömerttir, cömert olan kullarını sever. Onların cömertliği kadar onlara verir.

Allah dostlarının ahlakı budur.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol