SİYASET
3.2.2024 19:14

Demokratlara Destek Olmak

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Demokratlara Destek Olmak

Milletin bağrından çıkan ve milletin sesine kulak veren tek parti Demokrat Parti (DP) ve devamı olan AP ve DYP olmuştur. Ahrarların devamı olup demokrat zihniyetin takipçisiyiz ve “Biz Hürriyetçi Demokratlarız. Menderes ve Demirel çizgisini takip ediyoruz” diyen bir başka parti var mıdır?

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Ahraraları desteklemiş, “DP ve Menderes” demişse ve cemaatimiz DP ye destek kararı almışsa biz Nurcuların “Yeni oluşum” beklememiz ve ittifaklardan medet ummamız Risale-i Nur’a ve Üstada sadakatsizliktir.Milletin bağrından çıkanlar millete fayda sağlarlar. Tepeden kurdurulan ve dizayn edilen “siyaset mühendisliği” ve “Muvazaa Partileri” değil... Dün olduğu gibi bugün de çakma yapıların ortaya çıktığı bir gerçektir. Özellikle DP güçlenmesin diye “Muvazaa Partileri” kurdurulduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Milletin bağrından çıkan ve milletin sesine kulak veren tek parti Demokrat Parti (DP) ve devamı olan AP ve DYP olmuştur. Ahrarların devamı olup demokrat zihniyetin takipçisiyiz ve “Biz Hürriyetçi Demokratlarız. Menderes ve Demirel çizgisini takip ediyoruz” diyen bir başka parti var mıdır?

**

Kafa karışıklıklarına yol açmamak için, Üstadın işaret ettiği Demokrat siyaseti göstermek, ittifak, birlik her ne denirse densin ülkenin problemlerine çözüm üretmenin, kurtuluşun, demokrasiyi güçlendirmenin, hukukun ve adaletin işlemesinin, hürriyetlerin gelişmesinin adresinin demokrat misyondur. Bir başkasının gündeminde bunlar yoktur.Ülkemizin en önemli meselesi “hürriyetin olmaması”dır. Hürriyet olduğu zaman tüm ülke bir anda değişir. Bediüzzaman’ın “Hürriyeti” hararetle savunmasının altında bu vardır. Zira hükümetteki hürriyet istibdadı ortadan kaldırır ve her yerde hürriyeti tesis eder. Hürriyet ise çalışma şevki verir, o da üretimi ve kalkınmayı teşvik eder.

**

İttifaklar meselesi siyasi partilerin seçim zamanındaki taktikleri olabilir. Ortada seçim yokken ittifaklardan bahsetmek iktidar alternatifi olmak için meydana çıkan bir parti için zaaftır ve “Ben iktidar olmak istemiyorum” demektir. Seçim dönemi gelmeden özü demokrat olmayan, ideolojik anlayışlarla hareket eden partilerin bir araya gelmesini dillendirmek ne hürriyet ortamının oluşmasına ve ne de demokrasiye hizmet etmez. Bu sebeple “Demokratlara Nokta-i İstinat Olmak” onların tek başına iktidar olacaklarına olan güvenlerini sağlamak ve moral vermek, şevk vermek ve seçimde oy kullanmak durumunda olan 50 milyona adres göstermek ve yol göstermektir. Nur Talebelerinin görevi budur.

**

Şu anda Mecliste grubu bulunan mevcut partilerin ve kurulacak partilerin ideolojik partiler olduğu, demokratlığın ve demokrasinin onlar için sadece bir araç olduğu gerçek. Demokrasi ve demokratlık, hürriyetçi demokratların işidir. Bu sebeple yönetime ehil, ırkçı ve ideolojik olmayan demokratlardır. Nur talebeleri Bediüzzaman ve Risale-i Nurdan aldığı derslerle ihlasla Demokratlara noktayı istinat olma görevini yapmalıdır.

Bu da toplumun nazarını demokratlara çevirmek, ülkenin kurtuluşunun hürriyet ve demokraside olduğunu, onun yolunun da DP’yi iktidara taşımak olduğunu ısrarla söylemeye devam etmektir. Nurcular bunu yaparlarsa siyasetin içinde olmadan ve dışında da kalmadan, demokratların uyanmasına ve halkın onlara yönelmesine vesile olacaklardır. Bizler, çakmalara ve muvazaa partilerine uymadan, demokratlığa ve demokrasiye inananların ittifak ve birliğinin adresinin DP olduğunu seçimlere kadar anlatmalıyız.

İttifaklar ve iltihaklar siyasi partilerin seçim zamanı yapacakları taktikleridir. Siyasetin gereğidir. Biz siyasetçi değiliz. Biz ülkenin refah ve saadetinin “Hürriyetçi Demokrat zihniyetin iktidar olmasında” olduğuna inanan ve bunu anlatan hürriyetperver ve vatanperver fedailer ve Nur Talebeleriyiz. Bizim işimiz demokrat siyasi, misyonu işaret etmektir. Üstad ne demişse onu söylemek ve onun tavrını koymaktır. Bunu yaparken de kimin ne dediğine bakmadan yapmak hepimizin görevidir.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol