FELSEFE
13.9.2023 9:02

Filozofların Tutarsızlıkları

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Filozofların Tutarsızlıkları

Sebeplerin sonuçları doğurduğu iddiasını “Hayır sebepler sonuçları doğurmaz. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz” demiş ve bunu ispat etmiştir. Ateş yakmaz, Allah dilerse yakar, dilemezse yakmaz. Nitekim Hz. İbrahim’i yakmadı. Zira yüce Allah “Ey ateş! İbrahim’e salim ol!” buyurdu. Ateş de yakmadı.

İmam-ı Gazali’nin “Tehafetü’l-Felasife” isimli eserinin adıdır. Gazali 3 sene Felsefe ile meşgul olmuş ve Aristo Yunan Felsefesinin tutarsızlıklarını, O felsefeye ilimlerini bina eden İbn-i Sina, Farabi ve İbn-i Rüşd’ün yanlışlarını göstermiştir.

Bunların başında “Determinizm” denen “Sebep – Sonuç” ilişkisi vardır. Sebeplerin sonuçları doğurduğu iddiasını “Hayır sebepler sonuçları doğurmaz. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz” demiş ve bunu ispat etmiştir. Ateş yakmaz, Allah dilerse yakar, dilemezse yakmaz. Nitekim Hz. İbrahim’i yakmadı. Zira yüce Allah “Ey ateş! İbrahim’e salim ol!” buyurdu. Ateş de yakmadı.

Aynı şekilde “Oksijen ile Hidrojen” biri yanıcı diğeri yakıcı maddedir. Bir araya gelince yangın çıkması gerekirken su meydana gelmektedir. Neden? Allah su olmasını murat etmiştir de ondan…

Evet sebepler sonuçları doğurmaz, ama sonuçların sebepleri ya vardır veya yoktur. Gerçek sebep ise “Allah’ın ilmi, iradesi ve kudretidir.” Mucizeler buna delildir.

Mucizeler sadece peygamberlerin gösterdiği harikalar, yani tabiat kanunlarının işleyişini ortadan kaldırmasından ibaret değildir. Allah’ın yarattığı her şey mucizedir ve hiçbir varlık onun benzerini yapamaz, hiçbir sebep o sonuçları doğuramaz…

Bir damla sudan hem insan, hem farklı hayvanlar meydana gelmektedir. Bütün hayvan türleri aynı özelliğe sahip “Nutfe” denilen sudan yaratılmaktadır? Neden biri insan, diğeri inek, deve, koyun, keçi ve timsah olmaktadır? Aynı özelliklere sahip yumurtadan yılan da çıkmaktadır, kuş da tavuk da çıkmaktadır… Neden? Hangi sebeplerden dolayı?

Birbirine benzeyen tohumlardan birinden salatalık, diğerinden kabak çıkmakta ve aynı özelliklere sahip çekirdeklerden tohumlardan binlerce farklı türler oluşmaktadır. Neden?

Peygamberlerin mucizelerini biz tabiatta her an yaşamaktayız…

Yazın şiddetli sıcağında ağaçlar yeşil kalmakta ve güneş onu yakmamaktadır.

Ağaçların ve otların kökleri ve yer altında yemiş vermeleri katılık ve sertliğin onlara engel olmadığının ispatıdır. Bir kayanın üzerindeki çam ağacı aylarca susuz ve gıdasız nasıl durmaktadır?

Kan ve fışkı ortasından gelen süt nasıl oluşmaktadır?

Arılar balı nasıl yapmaktadır?

İnsan nasıl görmekte, işitmekte ve konuşmaktadır? Nefesimiz nasıl harflere ve sese dönüşmektedir? Beynimiz nasıl akıl, hafıza ve hayali oluşturmaktadır?

Mıknatıs neden çekmekte? Elektronlar neden protonların etrafında dönmekte ve titremektedir?

Havada sesler, görüntüler, ışık, kokular bütün havada birden nasıl yansımakta ve nasıl bütün radyo, telefon, telgraf, televizyonlarda bir anda her yerde görünmektedir? Neden ve nasıl?

**

Varlık dediğimiz şey, fiziksel, ruhsal ve zihinseldir. Düşünce de bir varlıktır.

İnsanoğlu henüz Fizik alemindeki görünen varlığı anlamaktan acizdir.

Filozoflar varlığın ne olduğu konusunda birbirinden farklı ve çelişkili tarifler yapmakta ve bir kısmı varlığı izah edemediği için inkar etmektedir.

Varlığın nasıl var olduğu, yokluktan varlığa nasıl çıktığı konusunda da farklı görüşlere sahiptir.

Bir de Fizik ötesi alem vardır ki buna “Metafizik” denir. Ruh, akıl, irade, yaratıcı güç olan Allah, ruhun ölümsüzlüğü ve öldükten sonraki hayat gibi konular metafiziğin alanına girer.

**

Varlık yoktur” diyenler Nihilistlerdir. Bunlara “Hiçciler” denir. Eskiden “Sofestai” denirdi.

Varlık gerçektir” diyenler Realistlerdir. Bunlara “Gerçekçiler” denir.

“Varlık madden ibarettir” diyenlere “Materyalistler” denir.  

Meselâ: IŞIK NEDİR?

Işık, parçacıklardan oluşmaktadır. 60 mumluk bir ampulden saniyede 100 milyon x 1 trilyon adet foton çıktığı iddia edilmektedir. (Roger Pensore, Fiziğin Gizemi: Kralın Yeni Usu, Çev. Tekin Dereli, TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, Ankara-2000, s.103-104.)

Işık hem parçacık hem de dalga gibi davranmaktadır. Fizikî varlıklar aynı anda iki yerde olmaları imkansız iken Kuantum Fiziğinde atom altı parçacıklarda “mantığın üçüncü halinin imkansızlığı” prensibine aykırı olarak hem parçacık hem dalga ve cisim olabilmektedir.

Havanın sesleri ve görüntüleri aynı anda birbirine karıştırmadan aktarması onun nuraniyetinden kaynaklanmaktadır.

İki Madde birbirini neden çeker?

Mıknatısta kutuplar neden var ve aynı kutuplar birbirini neden iter ve artı-eksi kutup birbirini neden çeker?

Elektronlar çekirdek etrafında neden dönerler?

Bir hafta neden 7 gündür?

Bir sene neden 12 aydır?

Dünya neden kendi etrafında döner ve güneşin etrafında döner ve neden dünyamız 23.5 derece eğik dönmektedir? Mevsimler olsun diye? Bunu dünya mı düşünmüştür?

Madde – Molekül – Atom – Esir – Nur – Arş – Kürsi – İrade ve Emir.

Belirsizlik İlkesi

Alman fizikçi Werner Heisenberg izahını yapamadığı atom-altı parçacıkların durumunu “Belirsizlik İlkesi” diye işin içinden çıkmaktadır.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol