DİN
17.3.2024 7:08

Gaybı Bilme Meselesi

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Gaybı Bilme Meselesi

Gaybı Allah bilir ve Allah’ın bildirdikleri bilir. Zira Kur’ân-ı Kerimde yüce Allah “Gaybı Allah’tan başkası bilemez; ancak razı olduğu peygamberlerine bazı sırları açar” (Cin Suresi, 72:26-27.) buyurur.Gayb üç nevidir: 1. Geleceğe ait olan bilgiler, 2. Ahirete ait olan bilgiler, 3. İlâhiyata ve alem-i melekuta ait bilgiler.

Gaybı Allah bilir ve Allah’ın bildirdikleri bilir. Zira Kur’ân-ı Kerimde yüce Allah “Gaybı Allah’tan başkası bilemez; ancak razı olduğu peygamberlerine bazı sırları açar” (Cin Suresi, 72:26-27.) buyurur.

Gayb üç nevidir:

1. Geleceğe ait olan bilgiler,

2. Ahirete ait olan bilgiler,

3. İlâhiyata ve alem-i melekuta ait bilgiler.

Kur’ân-ı Kerim her üçünden de bize haber verir. Kur’an ise Allah’ın kelamı olup Allah bize bildirmiştir. Ayrıca ahirete ait hususları yüce Allah peygamberine “Peygamber ilhamı” ile bildirir, o da bize haber verir. Dünyada geleceğe ait olan haberleri de yine yüce Allah hikmeti gereği peygamberine bildirir o da bize ihtiyacımıza göre bildirir. Peygamberin gelecekten haber vermesi ve verdiği gibi çıkması bu sebeple “İhbar-ı bil-gayb” nevinden peygamberin mucizesidir.

Nitekim Peygamberimiz (asm)

1. Mekke’nin fethedileceğini haber verdi. Hicretin 8. Senesi aynen vaki oldu.

2. Kıbrıs’ın fethini teyzesi Ümmihani’ye haber vermiş 28 sene sonra Hz. Osman (ra) hilafeti döneminde fethedilmiştir.

3. İstanbul’un fethedileceğini haber vermiş ve 823 sene sonra fethedilmiştir.

Bu konuda çok misaller ve haberler vardır. Bediüzzaman hazretleri Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde pek çok örnekler verir. Mektubat isimli eserine müracaat edilmelidir.

Peygamberimiz (asm) “Ben sizin fakirliğinizden değil, servete kavuşacağınızdan ve zenginliğin sizi şımartarak istikametten ayıracağından endişe ediyorum. Dünya sevgisi sizden evvelkiler gibi sizi de kuşatır. Birbirinize haset edersiniz de helak olursunuz” buyurdular. Aynen baki olmuştur.

Ayrıca yüce Allah veli kullarından sevdiklerinin kalbine ilhamen veya alim kulların Kur’an ve Sünnetten istihracen geleceğe ait hususlardan bahsetmesi de gaybı bilmek değil, yüce Allah’ın ve peygamberimizin (asm) gaybdan çıkarıp ima ve işaretlerle haber verdiği meseleleri ayet ve hadislerin işaret ve karinelerinden çıkarıp haber vermesidir. Bu haberler “Gaybı Allah bilir” hakikatine zıddıyeti yoktur. Zira yüce Allah bunların bilinmesini istemiş ve ima, işaret, karinelerle zaten bize bildirmiştir.

Hz. Ali’ye (ra) biri gelerek “Sende gelecekten haber veren bir kitap varmış. Ben onu görmek istiyorum” deyince Hz. Ali (ra) “Gaybı ancak Allah bilir. Allah bize Kelamı olan Kur’ân-ı kerim ile bunları haber vermiştir. Bende Kur’an’dan başka gelecekten haber veren kitap yoktur” demiştir.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol