EĞİTİM
12.2.2024 17:49

İdeal Genç

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
İdeal Genç

Genç adam “Bu işi birisi yapıyorsa ben de yapabilirim” der. İdeal genç ise “Bu işi başkası yapamıyorsa benim bunu mutlaka yapmam ve başarmam lazım” diyen gençtir. Genç, delikanlı, gözü pek ve idealist anlamında gelir.

İdeal genç kendisine bir iş ve hizmet teklif edildiği zaman tereddütsüz “Yaparım İnşallah!” diyebilen ve hemen yapmak için teşebbüse geçen gençtir.

Genç adam işten ve hizmetten kaçmaz, mazeret üretmez, fazla soru sormaz, fedakardır, ücret beklemez işi ve sanatı öğrenmeye çalışır, gözü pektir, sıkıntılardan yılmaz ve çalışmaktan usanmaz.

Genç adam “Bu işi birisi yapıyorsa ben de yapabilirim” der. İdeal genç ise “Bu işi başkası yapamıyorsa benim bunu mutlaka yapmam ve başarmam lazım” diyen gençtir. Genç, delikanlı, gözü pek ve idealist anlamında gelir. Gençler arasında örnek genç Hz. Ali’dir. (ra) Zira o çocukluğundan itibaren büyük bir davaya gönül vermiş ve her türlü fedakarlığa katlanmıştır. Peygamberimize (asm) su-i kast yapıldığı ve öldürüleceği gece hiç korkmadan Peygamberimizin (asm) yatağına yatmış ve müşrikleri aldatmış, ölümden asla korkmamıştır. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Lâ fetâ illâ Ali, vela seyfe illâ Zülfikâr” yani, “Ali gibi genç ve Zülfikar gibi kılıç yoktur” buyurmuşlardır.

Selçuklular Fütüvvet” ve “Ahilik” teşkilatının adını Peygamberimizin (asm) Hz. Ali (ra) için söylediği “La Fetâ illa Ali” hadisinden almış ve “İşte genç böyle olmalıdır” anlamında “Fütüvvet” demişlerdir.

Gençlik çağı öğrenme zamanıdır. Kabiliyetlerin ortaya çıkması ve gelişmesi gençlik dönemindedir. Bunun yolu da okumaktır. Yüce Allah her yaşta insana “Oku!” ferman etmiştir; ama ilk ve en özel muhatap gençlerdir. Hz. Ali (ra) bu konuda da en ileri olduğu için gençlere bu konuda da örnektir. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır” buyurmuşlardır.

Delikanlı ve Adam Olmak

Delikanlı demek yanlış yapmayan ve yanlışa izin vermeyen genç demektir. Adam olmak ise “Doğru, güvenilir, akıllı ve zeki, Allah’tan korkan ve günahtan kaçan, dini doğru öğrenip başkalarına da öğreten” demektir. Bunlar ise Peygamberlerin sıfatı olan “Sıdk, Emanet, Fetanet, İsmet ve Tebliğ” sıfatlarının insanda yansımalarından ibarettir.

Hakiki insan doğruluktan ayrılmayan, özü ve sözü doğru olan, Allah’tan korkan ve günahtan kaçan, herkesin kendisine güvendiği, akıllı ve zeki insandır. Doğruluğundan şüphe edilen, güvenilmeyen, akıllı olmayan ve günahtan kaçmayan bir insan derviş kıyafetine girse ve ibadet yapsa yine de makbul bir insan olmaz, aldatıcı ve yalancı güvenilmeyen akılsız bir insan olmuş olur.

İdeal Genç

1. Yüce Allah’ın “Oku!” emrine itaat eder ve okumayı sever. Seçicidir, ne okuyacağını bilir, gereksiz ve faydasız kitapları okumaz.

2. Farzları yapar, haramlardan kaçar. Allah’ın emrine ve peygamberin sünnetine uyar.

3. Düzenli ve planlıdır. Prensiplidir, disiplinlidir. Hedefi ve buna ulaşmak için planı ve programı vardır. Düzenli ve planlı çalışır.

4. Yardımseverdir. Kendisinden yardım istendiği zaman hemen yardıma koşar. O “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisine uyar.

5. Hayra motor, şerre kalkandır. “İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar.”

6. Şevkli ve gayretlidir. Çalışmaya heyecanla başlar ve heyecanla devam eder.

7. Lider olmaya çalışır.

8. Yabancı dili öğrenir, teknolojiyi kullanır ve amacına hizmet eder.

9. Genç adam “Hak ve Hürriyetlerin” savunucusudur. Hukukunu bilir ve savunur.

10. Kavgayı değil, barışı savunur. Kardeşlik ve dostluk mesajları verir. Yüce Allah’ın “Sulh hayırlıdır” (Nisa, 4:128.) ayetine uyar. Kavgadan kaçar; ama hukukunu korumak için gerekirse cesaretle kavgaya da girer.

11. Mücadelecidir, kavgacı değildir. Mücahittir; ama savaşçı değildir.

12. Genç adam rahata düşkün değildir, çileye ve sıkıntıya talip olandır.

13. Hayat ahiret hayatıdır, dünyada rahat yoktur, rahatı ve huzuru ve ahirette arar.

14. Haddini bilir, edepli ve hayalıdır. Büyüklerine saygılıdır.

15. Genç adamın idealleri ve hayalleri vardır.

16. Kıyafetine ve temizliğine önem verir. Düzenli ve tertiplidir.

17. Yemesine içmesine uykusuna dikkat eder ve sağlığını korur.

18. Herkesle barışıktır.

19. Arkadaş canlısıdır, fedakardır ve yardım etmeyi sever.

20. Ekip çalışmasına değer verir. Ekip kurar ve ekibin lideridir.

21. İnsanların hürmet ve ikramlarını arzu etmez.

22. Şan ve şöhret peşinde koşmaz.

23. Benlikten ve bencillikten uzak durur.

24. Mütevazidir, yaptıklarından dolayı gurura kapılmaz.

25. Kendisini daima kusurlu bilir “Recul-i Facir” bilir hatalarını görür onlardan kurtulmaya çalışarak terakki ve tekâmül eder.

26. Tenkitçi, dedikoducu ve hayatından şikayetçi değildir. Başkalarının hataları ile kendi faziletini ortaya koymaya çalışmaz. Kendi faziletini lisan-ı hal ile konuşturur.

27. Allah için çalışır, beklentisi insanlardan değil, Allah’tandır.

28. Tesanüdü, dayanışmayı esas alır, ayırıcı ve ayrılıkçı değildir.

29. Muktesittir, israfı sevmez.

30. Oyun ve eğlenceye de zaman ayırır; ama eğlence ile zaman öldürmez.

31. Yağcılığı ve riyakarlığı sevmez onlardan da uzak durur.

32. Her konuda cesurdur, korkaklığı sevmez.

33. Ailesine, kardeşlerine ve akrabalarına yardımcı olur.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol