DİN
3.9.2023 21:53

İhlas Örnekleri

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
İhlas Örnekleri

“Layık olmadığımız şeyi teklif ediyorsunuz. Biz sadece “İlay-ı Kelimetullah”ı gaye edinmişiz. Şayet “Rızay-ı Bari”yi kazanmışsak mükâfatını almışız demektir. Başka ihsana istihkakımız yoktur. Şayet kazanamamışsak o zaman sizin vereceğiniz ihsanınızı da almaya layık değiliz demektir.”

“Devletin maddi ve manevi iki kanadı vardır. Bu iki kanat sağlam olursa zafer dinmez, fetih durmaz… Siz bu iki kanadı sağlam tutmaya bakın” diyordu Geyikli Baba…

Geyikli Baba Osman Gazi zamanında yaşamıştır. Geyikleri ve dağdaki vahşi hayvanları ile gelerek Bizans askerlerine karşı Osman Gaziye yardımcı olur. Osman Gazi haber gönderir ve kendisine bir belde vererek mükâfatlandırmak ister. Geyikli Baba şu cevabı gönderir:

“Layık olmadığımız şeyi teklif ediyorsunuz. Biz sadece “İlay-ı Kelimetullah”ı gaye edinmişiz. Şayet “Rızay-ı Bari”yi kazanmışsak mükâfatını almışız demektir. Başka ihsana istihkakımız yoktur. Şayet kazanamamışsak o zaman sizin vereceğiniz ihsanınızı da almaya layık değiliz demektir.”

***

Peygamberimiz (sav) bir savaştan dönerken devesinden inerek yürüyen bir sahabeyi dinlenmesi için devesine bindirmek ister. Bunu kabul etmek istemeyen sahabeye peygamberimiz (sav) “Siz yürümekte benden daha kuvvetli değilsiniz; mesele yürüyerek sevap kazanmak ise, sevaba ihtiyaç noktasında ben sizden daha az muhtaç değilim” buyurarak devesine bindirmeye ikna etti.

***

Eski zamanlardan birinde bir velinin çok yakın bir dostu vardı. Dostlukları uzun bir geçmişe dayanıyordu. Bir gün yakın dostu ile sohbet ederken sordu. “Beni nasıl buluyorsun?” Samimi dostu cevap verdi: “Siz çok değerli bir insansınız. Serapa ahlak ve fazilet timsalisiniz.” Veli cevap verdi: “Ben de bir insanım. Elbette bilmeyerek de olsa hata ve kusurum olacaktır. Şayet siz benim hata ve kusurumu görmüyorsanız ahmak sayılırsınız. Bir ahmak ile dostluk yapmak istemem. Görüyorsunuz da gizliyorsanız o zaman benim kötülüğümü isteyen bir hainsiniz. Her ikisi de bir dosta yakışmaz. Bu durumda dostluğumuz burada bitiyor. Kusura bakmayın ama sizin gibi birisini yakınıma alamam” cevabını verir.

***

Şakik-i Belhi’nin (ks) Bağdat’ta fırıncı bir hayranı vardı. Herkese Şakik-i Belhi’yi (ks) çok sevdiğini ve onun için her şeyini feda edeceğini söyler dururdu. Şakik hazretleri Bağdat’a gelince ona böyle bir fırıncı hayranının olduğunu haber verdiler. Şakik onun merak etti ve yerini göstermesini istedi. Tarif ettiler. Şakik bir yolcu ve fakir bir derviş kıyafeti ile onun yanına gitti. Fırında ekmek satarken buldu. Selam verdi ve çok uzak yoldan geldiğini çok aç olduğunu, parasının da olmadığını söyleyerek Allah için bir ekmek vermesini istedi.

Fırıncı onun durumuna baktı ve öfke ile “her gün senin gibi birçok insan geliyor. Her isteyene ekmek verecek olursa fırının kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyerek onu yanından kovdu. Şakik (ks) da dostlarının yanına geldi. Fırıncıya “Şakik’in Beğdatta olduğunu söylemelerini istedi. Onlar da fırıncıya giderek hayran olduğu Şakik-i Belhî’nin Bağdat’a geldiğini haber verdiler. Fırıncı çok sevindi. “Onun misafir edeceğim ve büyük bir ziyafet vererek bütün dostlarını davet edeceğini söyledi ve Şakik-i Belhî’yi (ks) evine davet etti. Şakik’in (ks) hatırına büyük bir ziyafet verdi ve hem kendi dostlarını hem Şakik’i seven bütün Bağdatlıları davet etti. Yemekler yendi, şerbetler içildi, namazlar kılındı ve nihayet sohbete sıra geldi.

Fırıncı Şakik-i Belhî’yi (ks) yukarı sedire oturttu, kendisi de aşağıya ayaklarının dibine oturdu. Hz. Şakik (ks) marifetullah’a ait yüksek hakikatlerden bahsederek dinleyenleri feyizlendirdi. Orada bulunanlar çok istifade ettiler. Bir ara fırıncı söz alarak Şakik-i Belhî’ye “Cennetlik kimdir, cehennemlik kimdir?” diye bir soru sordu. Şakik-i Belhi cennete imansız gidilemeyeceğini, cennetin anahtarının “La ilâhe illallah” kelime-i münciyesi olduğunu, cennetteki makamların ise salih amellerle ve ihlasla kazanılacağını anlattı. Sonra ev sahibi olan fırıncıya dönerek “Cehennemlik birini görmek isteyenler işte bu adama baksın!” dedi. Fırıncı şoke oldu ve utancından kızardı ve nihayet kendisini toplayarak “Efendi ne kusur ettim de cehennemliklerden oldum, günahım nedir?” diye sorabildi.

Şakik-i Belhi (ks) “Bu adam Allah için fakire bir ekmek vermedi, ama Şakik için tüm dostlarına mükemmel bir ziyafet verdi. İşte Allah için amel işelmeyenin sonu cehennemdir” buyurdular.

***

Mekke’nin fethinden sonra peygamberimiz (sav) Kâbe’nin anahtarını Kâbe’nin mihmandarı olan ve henüz Müslüman olmayan Osman b. Mâzun’dan aldı. Hz. Abbas (ra) da peygamberimizden (sav) Kâbe’nin anahtarının kendisine verilmesini isteyerek Kâbe’nin hizmetine talip olduğunu söyledi. Peygamberimiz (sav) bu konuda acele etmedi. Yüce Allah “Emaneti ehline verin” (Nisa, 4:58) ayetini inzal buyurdu. Hz. Cebrail (as) da Kâbe’ye hizmette ehil olanın Osman b. Mazun olduğunu söyledi. Bunun üzerine Osman çağrıldı ve Allah’ın emri ile bu işin ehli olduğu için Kâbe’nin anahtarı kendisine teslim edildi. Bunun üzerine Osman b. Mazun (ra) Müslüman oldu ve gerçekten ehil olduğunu ispat etti.

***

Yavuz Sultan Selim Mercidabık zaferini kazanmış, Suriye ve Mısır’ı fethetmişti. İstanbul hazineleri dolmuştu ama Şam’da para sıkıntısı vardı. Şam’a bulunan defterdar padişaha bir yazı gönderdi. Yazıda “Şam emirlerinden biri vefat etti, altı aylık bir çocukla külliyetli miktarda para bıraktı. Çocuğun itlafı ve malın hazineye devri için ferman padişahımızındır” diyordu.

Bunu okuyan Yavuz Sultan Selim’in canı fena halde sıkıldı bu yazının altına şunu yazdı ve gönderdi: “Defterdârım, biz buraya halkın malını müsadere etmeye değil, halkı rahat ve huzura kavuşturmaya geldik. Müteveffaya rahmet, malına bereket, oğluna afiyet, gammaza da lanet.”

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol