DİN
3.6.2024 22:06

İman-ı Billah

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
İman-ı Billah

Allah’ı bilen elbette Ona itaat edecektir. İtaat yolları içinde en makbulü ve en kısası ve selametlisi ve Allah’ın razı olacağı ibadet Peygamberimize (asm) uymak, sünnetine uymak şeklindedir. “Kim Allah’tan korkar, takvâya sarılırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir.” (Talak, 65:2-3.)

1. Marifetullah: Allah’ı bilmek. Muhabbetullah: Allah’ı sevmek. İbadetullah: Allah’a itaat etmek demektir.

2. Allah’ı bilen elbette Ona itaat edecektir. İtaat yolları içinde en makbulü ve en kısası ve selametlisi ve Allah’ın razı olacağı ibadet Peygamberimize (asm) uymak, sünnetine uymak şeklindedir.

3. “Canımı Cânân eğer isterse minnet cânıma / Can nedir ki ânı kurban etmeyim Cânânıma…” (Fuzulî)

4. “Allah’ı çok zikreden nifaktan kurtulur.” (Camiu’s-Sağir)

5. “Allah katında müminden daha değerli hiçbir şey yoktur.” (Camiu’s-Sağir)

6. Davud (as) “Rabbim, seni nerede bulurum?” dedi. “Benim korkumdan kalpleri mahzun olanların yanında bulursun…” buyurdu.

7. “Kim Allah’tan korkar, takvâya sarılırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir.” (Talak, 65:2-3.)

8. “Kim Allah’a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ondan hoşlanmaz.” “Allahım! Sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni affet.”

9. Allah’a itaatin ölçüsü peygamberin sünnetine uymak ve itaat etmektir. “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa, 4:80.) “Allah’ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da seni sevsin.” (Âl-i İmran, 3: 31.)

10. “Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”

11. “Kullarım benden sorarlarse Ben kuluma yakınım, dua ettiği zaman dualarına cevap veririm.”

12. “Allah’a en sevimli olanınız, insanlar tarafından en çok sevileninizdir.” (Hadis)

13. “Rahmetim gadabımı geçmiştir. Rahmetim her şeyden daha geniştir.” (Kutsi Hadis)

14. “Kalbi temiz olan Allah’ın kelamına doymaz. Onu dinlemekten ve okumaktan usanmaz.” (Hz. Osman)

15. “Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız emanete riayet edin, doğru olun, doğru konuşun, çevrenizdeki insanlara ve komşularınıza yardım ediniz.” (Hadis)

16. “Allah ile arasını düzeltenin Allah insanlarla arasını düzeltir.” (Hz. Ali)

17. Mevlana Celaleddin-i Rumi oğlu Bahaeddin Çelebi’ye Konya’nın saraylarını ve konaklarını gezdirir ve “Bunlar falanın filanın sarayları ve konaklarıdır” der. Sonra bir tepeye çıkarır ve kainatı gösterir “İşte bu da Allah’ın sarayıdır” der. Bu şekilde Allah’ın mülkünün büyüklüğünü ders verir.

18. “Sen Allah’tan razı olmazsan Allah’ın rızasını nasıl isteyebilirsin?” (Yahya b. Muaz)

19. Allah rızası Hakta ve Hakka taraftar olmaktadır. “Hâlıkın nâmütenâhî adı var, en başı Hak / Ne büyük şey kul için Hakkı tutup kaldırmak…” (M. Akif ERSOY)

20. “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun.” (Bediüzzaman)

21. “Allah katında en sevimli amel insanlar dünya meselelerini konuşurken kişinin Allah’ı zikretmesidir.” (Hadis)

22. Vuslat, Allah’a ulaşmak değildir, Onun bilgisine, Marifetullah’a ulaşmaktır. Rabbimiz bir şeyin kendisine veya kendisinin bir şeye ulaşmasından münezzehtir.” (Ataullah İskenderî)

23. “Müminler o kimselerdir ki Allah’ın adı zikredildiği zaman kalpleri titrer, Allah’ın ayetleri okundukça imanları artar.” (Enfal, 8:2.)

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol