DİN
16.4.2024 21:35

Kıyamet Alametleri-2

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Kıyamet Alametleri-2

Ahir zamanda dünya yeni bir değişim ve dönüşüm yaşayacak, yollar kısalacak, nüfus çoğalacak, yüksek binalar yapılacak, dünya küçülecek ve seyir sürat vasıtaları artacaktır. Öyle ki birinin bir yerde konuşmasını herkes her yerde işitebilecek, bir aylık yollar bir saatte alınacaktır.

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda olacaklarla ilgili olarak sahabelerine pek çok nasihatlerde bulunmuş ve ümmetin istikameti ve dalaletten kurtulması ve saptırıcı, yoldan çıkarıcı liderlere ve dünyanın aldatıcı ziynetine aldanmamaları için pek çok uyarılarda bulunmuştur. Hadislerin bir kısmını bir makale şeklinde özetleyerek şöyle ifade edebiliriz:

Ahir zamanda dünya yeni bir değişim ve dönüşüm yaşayacak, yollar kısalacak, nüfus çoğalacak, yüksek binalar yapılacak, dünya küçülecek ve seyir sürat vasıtaları artacaktır. Öyle ki birinin bir yerde konuşmasını herkes her yerde işitebilecek, bir aylık yollar bir saatte alınacaktır. Biriniz elindeki kamçısı ile konuşacak, evindeki ve dünyadaki haberleri alacaktır. Böyle bir zamanda bir lider çıkacak sizi üzerinizde bulunan yoldan başka bir yola çağıracak, sünnetimi ve dinimi terk ettirerek karşılığında size dünyanın nimetlerini sunacaktır. Kabul etmeyenlerin başına öyle belalar gelecektir ki, yeryüzü inananlara dar gelecektir. Açıktan Allah'ın varlığı ve kudreti inkâr edilecek, içki, kumar ve zina çoğalacaktır. İşler ehil olmayanlara verilecektir. Rüşvet ve faiz yaygın hale gelir; öyle ki faize bulaşmak istemeyen de tozundan kendisini koruyamayacaktır. Mal ve ticaret çoğalacak ve izinsiz ticaret yapılamayacaktır. Zengine malı için saygı gösterilecek ve haram kazanç yol olacaktır.

İnsanlar evlerinde köpek besleyecekler ve köpek yetiştirmek evlat büyütmeye tercih edilecektir. İyiler kötü, kötüler de iyi gösterilecektir. Fitneler, adam öldürmeler ve depremler çoğalacaktır. Şerliler, alçaklar başa geçecek ve dünyaya hükmedeceklerdir.

Okuryazarlar çoğalacak; ama yeryüzünden ilim kalkacak ve cehalet yaygınlaşacaktır. Âlimlerin fetva verme konusunda ilimleri olmayacak ve halk arasında itibarları da kalmayacaktır. Kur’an’ı ticaret vasıtası yapacaklar, ulema halkın istediği ve idarecilerin emrettiği gibi fetvalar verecekler ve dini ortadan kaldıracaklardır. İlimi ve dini para karşılığı öğreteceklerdir. Din dünya menfaatine alet edilecektir. İslam’a uymak elinde ateş tutmak gibi zor olacaktır. Emri-i bilmaruf engellenecek, kötülük teşvik görecektir.

Erkekler kadınlara uyarlar, kadınlar her yere hâkim olurlar. Anne babaya isyan edilir arkadaşlara uyulur. Açık saçıklık ve çıplaklık yayılır, fitnelerin büyüğü kadınlardan kaynaklanır. Bütün bunlar saptırıcı liderlerin başı olan Deccalın fitnesidir.

İşte böyle bir zamanda “Ehl-i Beytten” insanları imana, ibadete ve Resulullahın sünnetine, yani hidayete sevk edecek olan “Mehdi” gelecek ve Deccal ve onun cazibedar fitnesi ile mücadele edecek, dini yeniden ihya edecektir. Onun bu çalışmasına engel olmak için deccal elinden gelen her türlü imkânı kullanacak, kendisini kurtarıcı, mehdiyi ve ona uyanları da fitneci ve bozguncu olarak göstermeye çalışacak, baskısı ve zulmü Mehdi’nin üzerinden ve ona uyanlardan eksik olmayacaktır. Deccalın fitnesine yalnız başına kendisine uyan azınlık Müslümanlar ile galebe edemeyecek, yüce Allah rahmetinden dünya semasında cesedi ile bulunan Hz. İsa’yı Mehdinin yardımına gönderecektir. Hz. İsa (as) da hak dinin temsilcisi olduğu için Mehdi’ye uyacak ve kendisine tabi olan İsevilerin de Mehdiye ve temsil ettiği hak din olan İslam dinine uymalarını sağlayacak ve beraberce Deccalı öldürecekler, kurduğu baskı ve zulüm rejimini de Müslüman ve Hıristiyan ittifakı ile ortadan kaldıracaklardır.

Deccalın zulmünden dolayı müminler Mehdi ile  Ashab-ı Kehf’in durumuna düşecek ve hapislere, zindanlara düşeceklerdir. Ama Mehdi ve ona uyanlar dini yeniden ihya edecek, peygamberin sünnetiyle amel edecek, müminlere hak ve hakikati anlatarak ilmin yeniden ihya edilmesine, dine yeniden değer verilmesine sebep olacaktır. Bunun için yazdığı eserleri ile ilmi yeniden yaygınlaştıracaktır. Hz. İsa’nın da (as) yardımı ile Mehdi müminlerin ve Hıristiyanların lideri olacaktır. Öyle ki, semavî dinlere mensup olanlar bir araya gelerek “Bundan sonra emirimiz Mehdi’dir” denecektir.

Bundan sonra Mehdi bütün insanlığın manevi lideri olacaktır. Tesis ettiği din-i İslam’ın hakikatleri kalplere hâkim ve hükümran olacak, ahkâmda sünnet-i seniyyeden kaynaklanan “Şeriat-ı İslamiye” bütün yeryüzüne hâkim ve hükümran olacaktır. Bundan sonra Mehdi seçime dayanan Hilafet sistemini yeniden getirecek, her nevi zulüm ve baskı ortadan kalkacak ve yeryüzü adaletle dolacaktır. Bundan sonra Mehdi’nin tesis ettiği seçime dayalı olan ve adaleti sağlayan hilafet Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as) zamanındaki gibi dünyaya hâkim ve hükümran olacaktır. Bir farkla ki Süleyman (as) ve Zülkarneyen (as) krallıkla dünyaya hükmetmişti Hz. Mehdi ise istişare ve şuranın sonucu olan bir şahs-ı manevi ve tüzel kişilik olan “Hilafet”le dünyaya hükmedecektir.

Mehdi tek başına ve sonra azınlık bir taraftar ile başladığı bu hizmetinin sonunda bütün yeryüzüne hakim olacak ve onun zamanında insanlık dünyası barış ve esenlik içinde öyle bir refah ve saadet devri yaşayacak ki o güne kadar misli ve emsali görülmeyecektir. Bu dönem 40 veya 70 sene devam edecektir.

Daha sonra insanlık zenginlik ve refahın rahatlığı ve saptırması ile nefislerine mağlup olarak inadi bir şekilde küfre sapacak ve yeryüzünde ve kendi rahatlarını bozma endişesi ile dine ve dindarlara yeniden dünyayı zindan edecekler ve yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayacaktır. Yüce Allah da kıyameti bunların üzerine koparacaktır.

Peygamberimizin (sav) ahir zamandan haber verdiği hadislerin hülasası budur.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol