DİN
13.11.2023 13:23

Kuran Okumanın Önemi

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Kuran Okumanın Önemi

Abdestli Kur’an-ı Kerimi eline alıp bakarak okursa her harfine otuz sevap verilir. Adabın ve erkanına uygun, ihlasla kıbleye denerek edeble Kur’an okursa her harfin sevabı katlanarak artar. Şayet namazda Allah’ın huzurunda okursa her harfine yüz sevap vardır. Cuma gecesi okursa her harfinin sevabı bine çıkar. Üç aylarda her harfin sevabı binlerdir.

Hz. Ali’den (ra) gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular:

“Kur’an-ı Kerimin her harfinin en az on hasene ve sevabı vardır. Her bir hasenenin değeri Uhud dağı kadar altından daha değerlidir. Bir kimse abdestsiz olduğu halde Kur’an’dan bir harf okursa ona on hasene verilir. Ben demiyorum El-Lâm-Mim bir harftir. Diyorum ki Elif bir harfi Lam bir harf ve Mim bir harftir. Şayet kişi abdestli olarak ezberden okursa her harfine yirmi sevap verilir. Abdestli Kur’an-ı Kerimi eline alıp bakarak okursa her harfine otuz sevap verilir. Adabın ve erkanına uygun, ihlasla kıbleye denerek edeble Kur’an okursa her harfin sevabı katlanarak artar. Şayet namazda Allah’ın huzurunda okursa her harfine yüz sevap vardır. Cuma gecesi okursa her harfinin sevabı bine çıkar. Üç aylarda her harfin sevabı binlerdir. Mübarek gecelerde okursa her harfin on bin sevabı vardır. Ramazan ayında oruçlu olarak adabına uygun okursa Allah her harfine on bin sevap verir. Kadir gecesinde ise Kur’an okumanın sevabı otuz bine çıkar. Bu Allah’ın mü’min kullarına lütfu ve ihsanıdır. Bunun karşılığında cennet meyveleri ve nimetleri verilir.”

**

Ben bunu naklettiğim zaman birisi dedi:

- “Sizin okumanız, sesiniz, harfleriniz ve kelimeleriniz nasıl cennet meyvesine dönüşür. Bunu akıl kabul etmez.”

Ben cevaben dedim:

- “Sizin son model cep telefonunuz var mı?”

- “Evet var!”

- “Siz sesli olarak bana falanı ara diye ismini söylediğiniz zaman arıyor mu?”

- “Evet!”

- “ Yine cep telefonunuzun sözlerinizi harflere dönüştürerek kaydetme özelliği var mı?”

- “Evet, o da var!”

- “Konuştuklarınızı sözlerinizi ve kelimelerinizi nasıl bilgisayar harflerine dönüştürüyor?”

- ????....

- İnsanın eseri olan bir cep telefonuna bu özelliği veren ve bunu insana yaptıran Allah okuduğunuz Allah kelamını Cennet meyvelerine ve nimetlerine dönüştüremez mi? Allah her şeye kadirdir.”

**

O zaman tekrar bana dedi:

- “Sizin sesinizi ve okuduğunuz Kur’an’ı nasıl ahirete ve cennete gidecek? Bunu nasıl izah edeceksin?” dedi.

Cevaben dedim:

- “Siz cep telefonunuzla dünyanın neresinde olursa olsun bir arkadaşınızın cep telefonu numaralarını tuşlayarak onunla iletişim kuruyor ve saatlerce konuşabiliyorsunuz. Asla numaralar ve şifreler şaşmıyor. Bir başkasını aramıyor ve bir başkası ile karışmıyor. Sonra banka hesap numaralarınız var ve şifreleriniz var. Bankada hesabınızda olan paranızı bir başkasının hesabına cep telefonunda aktarabiliyorsunuz ve paranız sizin elinizden çıkıyor, bir başkasının hesabına geçiyor mu? Geçiyor. Burada bir karışıklık oluyor mu? Gönderdiğiniz yere değil de bir başka yere gidiyor mu? Hayır!

Bu özellikleri aciz insanlara dahi yaptıran yüce Allah kendisi her yerde hazır ve nazır olan İlim, İrade ve Kudreti ile bunu yapmaz mı?

**

Bir diğer husus Kur’an-ı Kerimin tesir gücüdür. İlahî kelam olan Kur’an-ı Azimüşşan'ın tesiri azimdir. Zira bir sözün tesiri makama göre değişir ve güç kazanır. Makam ne kadar yüksek olursa o makam sahibinin ağzından çıkan söz o derece tesirli olur ve anında yapılır.

Bir öğretmenin sözü ve emri öğrenci üzerinde geçerlidir. Okul müdürünün sözü ise daha fazla tesir gücüne sahiptir. Milli Eğitim Müdürünün sözünün tesiri daha fazladır. Milli Eğitim Bakanının sözü ve emri anında icra edilir. Başbakanın emrini ise yerine getirmek için tüm bakanlar ve memurlar hazır beklerler, emri daha güçlü bir şekilde yerine gelir.

Cumhurbaşkanının emrinde ise emrini yerine getirecek Başbakan, bakanlar ve binlerce memur vardır. Sözü anında tesirini gösterir ve emri anında hayata geçer. Bir komutan “Arş!” emrini verdiği zaman yüzbin kişilik ordu anında harekete geçer.

İşte yüce Allah’ın kelamının gücü buradan kaynaklanır. Yüce Allah buyurur: “Allah bir şeyin olmasını irade ettiği anda ona “Ol!” der o da anında olur.” (Bakara, 2: 117; Yasin, 36:82.) Allah’ın kudreti sonsuzdur. Bir çiçeği yarattığı gibi aynı anda bir baharı da yaratır. Aynı anda kıyameti koparır ve tüm insanları ve tün varlıkları bir emirle yeniden hayata döndürür.

Allah kelamının her bir harfi bir şifre gibidir. Okumaya devam ettiği zaman uhrevi sevap meyveleri verdiği gibi, insanın ruhunda, aklında, kalbinde ve ahlakında mükemmel değişiklikler yapar. Kur’an okuyan ile okumayanın farkı çok büyüktür.

Dinleyen dedi ki:

- “Nasıl tesir edecek? İzah eder misin?

Dedim:

- “Vücudunuzda bir hastalık ve iltihap olduğu zaman doktora gidiyorsunuz. Doktor size bir ilaç veriyor ve nasıl içeceğinizi de tarif ediyor. Siz buna uyduğunuz zaman hastalıktan ve iltihaptan kurtuluyorsunuz. İlaç vücudunuzda tesirini gösteriyor. Ama siz bunun nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Yalnız bir defa ilaç içmekle hemen tesir etmiyor. Hastalıktan kurtulana kadar ve iltihabınız kuruyana kadar ilaca devam etmeniz gerekir.

Aynen bunun gibi Kur’an okumaya, namaz ve duaya devam etmek insanın ruhunu tekamül ettirir, aklını inkişaf ettirir. Moralini düzeltir ve kişiyi kötü düşüncelerden, hayallerden, korkulardan kurtarır. Kalbini temizler, ahlakını mükemmelleştirir, dilini düzeltir ve yüzünü nurlandırır.

“Elhamdü lillahi alâ dini’l-İslâm ve kemâli’l-iman...”

İslam dinini ve imanı bize nasib eden Allah’a milyonlar hamdolsun...

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol