EĞİTİM
1.4.2024 19:00

Neslin Terbiyesi

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Neslin Terbiyesi

Her şeyden önce Allah’a olan imanın sahih bir şekilde verilmesi ve Allah’ın her yerde hazır ve nazır olup her amelimizden hesaba çekileceğinin öğretilmesi gerekir. Buna iman ilmi denir. İman ilminin temeli Allah’ın birliğine ve ahirete imandır. Sonra Peygamberlerin “Tevhid Mücadelesi” gelmektedir.

Giriş

Sağlam ve sahih bir inancı çocuklarımızın kalplerine dikmek her zaman ve mekânda anne-babanın en önemli ve esaslı bir vazifesidir.

Bunun için gerekli olan şeyler şunlardır:

1. Gerçekler üzerine oturmuş olan ilim ve dini anlama basireti,

2. En ekmel manada dini vazifeleri öğretmek,

3. Kur’an-ı Kerimin en güzel şekilde öğretilmesi ve tatbiki,

4. Allah’ın “Esmâ-i Hüsnâ” ve “Sıfat-ı Ulyasını” öğretmek,

5. Kadere rıza ve Allah’a tevekkül konusunda yakîni bilgi vermek,

6. Allah’ın emir ve yasakları olan farzları ve haramları öğretmek,

7. İnsanın emellerini gerçekleştirecek olan Allah’a itaati ders vermek,

8. Dünya ve ahirette insanı kurtaracak olan tevbe-i sadıkı öğretmek,

9. Tevbe eden salihlerin büyük sevaba nail olacakları müjdesi,

10. Allah’ın sabredenler ve şükredenlere yardımcı olacağını ders vermek,

11. Allah’ın inayet ve yardımının günahtan kaçanlarla olduğunu öğretmek.

Bu önemli hususlarda çocuklarımızı eğitmek ve ders vermek gerekir ki onların dünya ve ahiret hayatları verimli ve salih olsun.

Nefis Terbiyesi Nasıl Olmalı?

Her şeyden önce Allah’a olan imanın sahih bir şekilde verilmesi ve Allah’ın her yerde hazır ve nazır olup her amelimizden hesaba çekileceğinin öğretilmesi gerekir. Buna iman ilmi denir. İman ilminin temeli Allah’ın birliğine ve ahirete imandır. Sonra Peygamberlerin “Tevhid Mücadelesi” gelmektedir. Peygamberin örnek hayatı gençlerimizin örnekleri olmalıdır.

Bunun için;

1. İnanç terbiyesini beden terbiyesinin önünde tutmalıyız.

2. Çocuğun fıtarını korumak ve insanî değerleri koruyarak dış tahriklerle fıtratının bozulmasını önlemek için gereken tedbirleri almak gerekir.

3. Gençlerin mükemmel yetişmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmak,

4. Gençlerin kültürel eğitimi için gereken çevre şartlarını oluşturmak.

5. Farzları yapmak ve haramlardan kaçmak için gereken ihtimamı göstermek gerekir.

Gençler İçin Güzel Örnek Olmak ve Örnekler Bulmak

Gençlerde taklitçilik duygusu vardır. Bu sebeple Allah “Üsve-i hasene” olarak peygamberleri göndermiştir. Ayrıca gençlerin kahramanlara ihtiyacı vardır. Anne-baba ve öğretmek birer kahraman olmalıdırlar.

1. Peygamberimizin (asm) hayatını ve iman mücadelesini öğretmek,

2. Peygamberlerin hayatını ve mücadelelerini ders vermek,

3. Bediüzzaman Said Nursi’nin kahramanlığını ve “İman Hizmeti” davasını öğretmek ve örnek göstemek,

4. Selef-i Salihîn ve Hulefa-i Raşidinin hayatlarını ders vermek,

5. İslam büyüklerine sevgi ve muhabbetin özellikle “Ehl-i Beyt” muhabbetini telkin etmek,

6. Anne-Baba ve Akrabaya olan muhabbet ve yardımın önemini ders vermek ve bizatihi uygulayarak örnek olmak gerekir.

Gençlerin Akıllarını ve Fikirlerini Geliştirmek

Allah insanı diğer varlıklardan akıl ve fikir, irade ve ahlak ile üstün kılmıştır. Bunları geliştirmek insanın en önemli vazifesidir. Bunun için;

1. İnsanın canlılardan üstün olan yönlerini ortaya koyup geliştirmek,

2. Afak ve enfüsî tefekküre alıştırmak için akıl ve fikirlerini geliştirmek,

3. Allah’ın insanda ve yeryüzündeki acaib işlerinden ibret almak,

4. Allah’ın Sünnetullah ve Adetullah kanunlarını öğretmek,

5. Allah’ın yardım ve inayetinin Sünnetullah’a ittiba ve sebeplere doğru bir şekilde sarılmaktan geçtiğini öğretmek,

6. Matematik, Fen ve Tabiat ilimlerini sevdirmek.

Gençlerin İçtimâî, İktisâdî, Hukukî ve Kültürek Gelişimi Sağlamak

İnsanın hayatı çok geniştir. Dünya ve ahiret ile alakası, ihtiyaçları ve kabiliyetleri oranında sonsuza kadar uzanır. Sosyal hayatta insanlarla beraber yaşamak ve ihtiyaçlarını yardımlaşarak temin etmek zorundadır. Bu sebeple insan fıtraten medenidir. Sosyal hayat insan için zorunludur. Bu hayatta uyumlu olmak kendi gelişimi için de şarttır. İnsanlarla ve çevre ile münasebetlerini dengeli ve düzenli yürütebilmesi için;

1. İnsanların birbirlerine üstünlüğünün ancak “Takva” yani fazilet yönü ile olduğunu öğretmek,

2. Dünya hayatı insanı cezbeder; bu sebeple insan fıtraten hırslıdır. Hırsını ve duygılarını hak, hukuk, kurallar ve yasalar çerçevesinde sınırlaması ve başkalarının hak ve hürriyetlerine değer vermesini öğretmek gerekir.

3. İnsanın koruması gereken değerlerinin başında, izzet-i nefsini, malını, namusunu ve ailesini korumak gelir. Bu hukuku öğrenmesi gerekir.

4. “Hürmet, merhamet, emniyet, itaat ve haram-helal” hak ve duygularını geliştirmekle sosyal hayatta anarşi ve zulümden korunur.

5. İktisat ve kanaat ile, yardımlaşma ve sevgi ile toplumsal huzur sağlanır.

Terbiye İçin Vazgeçilemeyen Hususlar

Hiç kimsenin vazgeçemeyeceği terbiyeye ait temel hususlar şunlardır:

1. İmana ve Amel-i Salihe ait hususları öğrenmek ve öğretmek,

2. Hidayet ve Salaha ait hususları bilmek,

3. Beş vakit namazı kılmak ve cemaate devam etmek,

4. Beş vakitte kendi nefsimiz ve evladımız için dua etmek,

5. Nefsimizin tehlikelerinden Allah’a şikâyet etmek ve yardım istemek,

6. Kendimizi sevdiğimiz gibi insanları da sevmek ve yardımcı olmak,

7. Gençlere hürriyet ve teşebbüs ruhu vererek, sanat öğreterek, kendilerine güvenini sağlamak,

8. Nefis, şeytan ve şeytanlaşmış insanlardan sakınmayı öğretmek,

9. Hayatta sabırlı, kanaatkâr ve yardımsever olmayı öğretmek,

10. Yüce ve yüksek hedefler belirlemek ve yüce himmet ve gayrete sahip olmak,

11. Arkadaşları ve çevresi ile uyum ve iyi geçim içinde olmak

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol