DİN
3.12.2023 21:57

Sakalı Kesme Meselesi

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Sakalı Kesme Meselesi

“Fitneye düşmemek için fitneye alet olmamalıdır ve ehl-i bid’aya benzememek için sakalı traş etmek vacip olur. Bid’atı işlemek sünneti terk etmekten daha zararlıdır. Bid’atı terk etmek lazımdır. Sünneti yapmak illa lazım değildir.” (Hadika, 148.)

1. “Bid’aların istilası zamanında dine hizmet için sakalı kesmek câizdir ve lazımdır. (H. Hilmi Işık, Saadet-i Ebediye, 262.)

2. “Fitneye düşmemek için fitneye alet olmamalıdır ve ehl-i bid’aya benzememek için sakalı traş etmek vacip olur. Bid’atı işlemek sünneti terk etmekten daha zararlıdır. Bid’atı terk etmek lazımdır. Sünneti yapmak illa lazım değildir.” (Hadika, 148.)

Bid’a; yanlış fikir ve düşüncelere kapılmak, imana ve itikada ait hususlarda şüpheye kapılmak ve ehl-i dünya ve ehl-i dalaletin fikirlerini savunmaktır.

3. Sakalı değiştirmek, yani, çene altında bırakmak, ince sakal bırakmak, sakalı çok uzatmak ve kirli sakal şeklinde bırakmak mekruhtur, sünnet ile alay etmektir.

4. İslam bilginleri “Sünnetler ehl-i bid’anın âdeti olunca onlara benzememek için onu terk etmek gerekir” demişlerdir. ÇünküPeygamberimiz (asm) “Bir kavme benzeyen onlardandır.” “Kim bir kavmin sayısını artırırsa onlardandır” buyurmuşlardır.

5. Farz ve haramlarda, Sünnet-i Hüdâ denen Müekked Sünnetlerde ve Şeairden olan “Ezan, Selam, Besmele çekmek” gibi sünnetlerde bid’a olmaz. Ancak bid’alara girmemek için “Sünnet-i Zevâid” denilen ibadet dışında olan, kılık v ekıyafetle ilgili hususlarda, sakal adablara uyulmayabilir.

6. Sakal şeair değil, “Sünnet-i Zevaiddir” Çünkü sakal sadece müslümanlara has değildir, Yahudiler, Hristiyanlar ve her dinden inançtan insanlar sakal bırakıyorlar.

7. Önce iman lazımdır. İmanda şüphe ve vesvese imanı giderir ve o insan inancını düzeltmediği zaman ibadetleri Allah katında kabul edilmez. Sonra farzları yapmak ve haramlarıdan kaçmak gelir. Sonra sünnetleri ve müstahabları yapmak gelir.

8. Haramdan kaçmayan ve farzları yapmayan birisini sakal bırakması sünnet sakal sayılmaz ve sevabı da olmaz. Sünnetler farzları tamamlamak içindir. Farz yoksa tamamlama da olmaz. Sakal sünneti ve ibadeti farzlardan sonradır.

9. Sakal traşı mekruh değildir; bid’at da sayılmaz. Bid’a dinin emretmediği bir şeyi ibadet amacı ve niyeti ile yapmaktır.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol