EĞİTİM
3.1.2024 11:51

Terakki ve Tekamülün Metotları

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Terakki ve Tekamülün Metotları

“Düşünce kabiliyetini öldüren en büyük düşman alışkanlıklardır.” “Ağlamayın, öfkelenmeyin, anlayın!” (Spinoza) "Sonuçları değil başlangıçları değiştirin. Bir yılı planlıyorsanız pirinç ekin, on yılı planlıyorsanız ağaç dikin, yüz yılı düşünüyorsanız adam yetiştirin." (Çin Atasözü)

Zaman Kaybının Önemli Sebepleri:

1. Plansızlık

2. İşleri öncelikli sırasına koymamak

3. Kendisine gereğinden fazla işe adamak,

4. Kriz yoluyla yönetim

5. Acelecilik

6. Gereksiz yazışmalar ve verimsiz okumalar

7. Sıradan ve gereksiz işlere dalmak

8. Gereksiz ziyaretler

9. Gereksiz Telefon ve Toplantılar

10. Kararsızlık

11. Tüm yetkileri şahsında toplamak ve yetki vermemek.

Mükemmellik Modeli

1. Liderlik

2. Çalışanlar

3. Politika ve Strateji

4. İş birlikleri ve Kaynakları

5. Süreçler

6. Çalışanlarla ilgili sonuçlar

7. Müşterilerle ilgili sonuçlar

8. Temel Performans Sonuçları

Başarıya Adım Adım

En Önemli Altı Kelime: “Evet, Ben hata yaptığımı kabul ediyorum.”

En Önemli Beş Kelime: “Aferin, iyi bir iş yaptınız.”

En Önemli Dört Kelime: “Bu konuda düşünceniz nedir?”

En Önemli Üç Kelime: “Eğer izin verirseniz!”

En Önemli İki Kelime: “Teşekkür ederim.”

En Önemli Bir Kelime: “Ben”

En Önemsiz Bir Kelime: “Ben”

Anlaşılmayan Bir Mesaj %100’ü Müdürce, %70’i Muavinlerce, %50’si Öğretmenlerce %30’u Personelce %10’u Öğrencilere anlaşıldı.

“Düşünce kabiliyetini öldüren en büyük düşman alışkanlıklardır.” “Ağlamayın, öfkelenmeyin, anlayın!” (Spinoza)

"Sonuçları değil başlangıçları değiştirin. Bir yılı planlıyorsanız pirinç ekin, on yılı planlıyorsanız ağaç dikin, yüz yılı düşünüyorsanız adam yetiştirin." (Çin Atasözü)

**

Değişim Süreci

- Değişim İhtiyacının Belirlenmesi

- Tanı Koyma

- Değişim Programı

- Değişim Programının Uygulanması

- Değerlendirme

Stareji

• Görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi (Açık Organizasyon Şemasının Tesbiti)

• Müşteri isteklerinin tespiti

• Müşteriden geri besleme (Pazar) araştırması

• Çalışanların Eğitimin

• Kalite Güvence Sistemi Kurallarının Tespiti

• Kaynakların ve Projelerin Sürekli İyileştirilmesi

**

Liderlik

"Liderlik güç kullanma değil, başkalarını güçlü kılmaktır." (Bennis ve Namus)

Lider

* İnsanlara ilham verir.

* İyi niyete bel bağlar.

* Herkese sevgi yayar.

* “Biz” bilincini öne çıkarır.

* Hatayı “Nerede” arar.

* Nasıl yapılacağını bilir.

* Saygıyı hak eder.

İdareci

* İnsanları çalıştırır.

* Kudrete bel bağlar.

* Herkese korku yayar.

* “Ben” bilincini öne çıkarır.

* Hatayı kimde, şahısta arar.

* Zorla yaptırır

* Saygıyı ister

Temel Kurallar

Evrensel hakikatler yoktur.

Liderlik öğretilmez, öğrenilir.

Faydasız bilgiler insana yüktür.

Değişimi yakalamayan fakirleşir.

En iyi nasihat iyi örnek olmaktır.

Parasızlık en basit problemdir.

Kendiniz olun, farklı olan hatırlanır.

Milletin örgütlenmiş şekline devlet denir.

Beşikten mezara kadar öğrenmek gerekir.

Asıl olan proje ve öncelik problemi vardır.

Hayattan kopuk olan kişi hiçbir şey yapamaz.

Abartılı sevgiler ve yersiz övmeler tehlikelidir.

Yaptığı iş üzerinde düşünen tek varlık insandır.

Kendinizi başkalarının yerine koyarak empati yapınız.

Okulun amacı insanı eğitmektir, bir şey öğretmek değil.

Mantık ve anlayış değişmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

Yönetimde gizlilik olmaz, herkesi karar sürecine katmak gerekir.

Tarihin hiçbir döneminde baskıcı rejimler başarılı olamamışlardır.

Bir şeyi bilmek, onunla mücadele etmek ve onu denetlemek için gereklidir.

Duygu ve düşüncelerini kontrol edemeyenler onu sağlıklı ifade edemezsiniz.

Lider

1. Örgütü amacını gerçekleştirmeye eş-güdüm ve istişareye önem verir.

2. Grup üzerinde etkilidir.

3. Herkesi istediği gibi hareket ettirir.

4. İkna edicidir.

5. Amaca doğru güdüler.

6. İyi lider mizahtan anlar.

7. Zamanı etkili kullanır.

8. Ekip üyelerini tanır.

9. Lider sonuca katlanır.

10. Beklentiler oluşur.

11. Sorumluluğu üzerine alır.

12. Yerine getirmeyeceği sözler vermez.

Gerçek Lider

1. Takımına yardım eder,

2. Takım arkadaşlarını haksız saldırılardan korur,

3. İyi iş yapanı destekler,

4. Herkesin içindeki kabiliyeti ortaya çıkarır, sorunların çözümüne yardımcı olur.

5. Takımın verimliliğini artıracak yollar arar,

6. Erken gelir, geç gider,

7. Sıcak tavırlıdır, dosttur,

8. Dinlemesini bilir,

9. İşin nasıl daha iyi yapılacağını araştırır, arkadaşları ile gurur duyar,

10. Her zaman başkaları için çalışır,

11. Herkesin hakkını verir.

12. Kararlıdır,

13. Alçakgönüllüdür,

14. Kendi ile sabırlı, başkaları ile sabırsızdır,

15. Her problemi basite indirger,

16. Çalışanların adını bilir,

17. Takım arkadaşlarına güvenir,

18. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır,

19. Bilgiyi yayar,

20. Onunla tanışmaktan zevk duyarsınız,

21. Hatasını söyler, hata yapanı rahattır.

Rantabl (Verimli) Grubu

1. En verimli grup yedi veya beş kişilik gruptur,

2. İnsanlara değer verirseniz onlar onlardan verimli olur.

BİLGİ KONUSUNDA YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ

ESKİ YAKLAŞIM

* Bilgi kesindir.

* Bilgi, Ansiklopedik bilgidir.

* Bilgi gelecekte kullanılmak içindir.

* Öğretmen bilgi yayıcıdır.

* Karar verici öğretmendir.

* Tek yönlü iletişim

* Ürün temelli bir eğitimdir

* Veli okuldan anlamaz

* Yarışmaya dayalı

* Tek kitap temelli eğitim

* Kontrol edici yöneticiler

YENİ YAKLAŞIM

* Bilgi geçicidir.

* Konuları derinliğine anlamak için

* Bilgi, yeni bilgi üretmek içindir.

* Öğretmen, öğrenme etkinliği düzenler .

* Kararlar ortak olarak verilir.

* İki yönlü eğitimdir.

* Süreç temelli bir eğitimdir.

* Velilerin iş birliği esastır.

* İşbirliğine dayalı.

* Müfredat araştırma esaslı eğitim.

* İhtiyaca cevap verici yöneticiler.

Eğitimde Temel Kurallar

Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.

Eleştirmek geliştirmek içindir.

Herkes aynı görüşte olursa herkes yanılır.

Meşruluk zemininde kimse bir şey diyemez.

Deneyerek öğrenen kimse öğrenmiyor demektir.

Herkes aynı şeyleri düşünüyorsa kimse düşünmüyor demektir.

Bulunduğu konumda etkili olmayan, hiçbir konumda etkin olamaz.

Tecrübeler geçmişi aydınlatır, ama gelecek hakkında bilgi vermez.

İnsanlar bulunduğu durumdan rahatsızlık duymuyorsa yapacak bir şey yoktur.

Eğitimin amacı sağlıklı düşünme, sorgulama, irdeleme ve sağlıklı karar vermeyi öğretme sürecidir.

Eğitim, insanların ihtiyacını karşılama, problemlerini çözme ve üretim kapasitesinin artırılması meselesidir.

Akılcı Düşünme

1. Daha yavaş düşünün.

2. Kendinizi yalnız iki seçenekle sınırlamayın.

3. Önsezilerinizin doğru olmayacağını düşünün.

4. Kısa vadeli düşünmeyin.

5. Önyargılardan kendinizi kurtarın.

6. Geçmiş tecrübelere güvenmeyin.

7. Hatalardan ders alın.

8. İlla da kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayın.

9. Başkalarının yanlışını bulma tuzağına düşmeyin.

Yöneticinin Yapması Gereken On Şey:

1. Düşünmeye zaman ayırın. Düşünme güç için kaynaktır. Beraber düşünmek sağlıklı düşünmektir.

2. Eğlenmeye zaman ayırın. Eğlence gençliğin sırrıdır. Her insan yaşı ne olursa olsun biraz çocuktur, eğlenmeye ihtiyacı vardır.

Başarı: "Çalışma, eğlenme, çenesini tutmaktır." (Einstein)

3. Okumaya zaman ayırın. Okuma bilginin pınarıdır.

4. Dua ve ibadete zaman ayırın. Dua güç anlarında direncin desteğidir.

5. Sevmeye zaman ayırın. Sevgi hayatı tatlı kılan şeydir. Sevgi saygıyı netice verir. Severek iş yapılır. Her şey insan içindir.

6. Anlaşmaya süre ayırın. Anlaşma hayata tat verir.

7. Gülmeye süre ayır. Gülme ruhun müziğidir.

8. Vermeye paylaşmaya süre ayırın. Verme günün aydınlığıdır.

9. İşini vermeye süre ayır. İyi iş insana saygınlık kazandırır.

10. Teşekkür etmeye süre ayır. Teşekkür hayat pastasının kremasıdır.

Yaptığınız işten zevk alıyorsanız kaliteli iş yapıyorsunuz demektir.

Marifet iltifata tabidir, müşterisiz metâ zayidir.” (Atasözü)

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol