DİN
2.12.2023 10:30

Ümmetin Başı ve Sonu

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Ümmetin Başı ve Sonu

Peygamberimiz (sav) “Bu ümmetin başı ve sonu hayırlıdır. Evvelinde Allah’ın resulü vardır; sonunda ise Hz. İsa (as) vardır. Ümmetin ortası ise istikametten uzak bir yoldadır. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim” (Kenzu’l-Ummal, 11:527.) buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (sav) “Bu ümmetin başı ve sonu hayırlıdır. Evvelinde Allah’ın resulü vardır; sonunda ise Hz. İsa (as) vardır. Ümmetin ortası ise istikametten uzak bir yoldadır. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim” (Kenzu’l-Ummal, 11:527.) buyurmuşlardır. Bir başka hadisinde ise “Ümmetimin en hayırlıları benim sahabelerimdir; sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir” (Buhari, Fezail-i Sahabe, 1; Müslim, Fezail-i Sahabe, 214.)

Bu hadis-i şerifler peygamberimizden (sav) sonra üç yüz sene akıl, ilim ve hürriyetin hakim olduğu “Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn” devrinin en hayırlı dönem olduğunu açık bir şekilde anlatır. Ondan sonra taklitçilik dönemi başlamıştır. Yaklaşık bin sene böyle geçtikten sonra bin üç yüz sene sonra dünyanın değişeceği ve değişen dünyaya göre hükümlerin değişeceği, anacak şeriatın ebedî ahkâmının değişmeyeceği için değişen dünyaya değişemeyen ebedi ahkâmın uygulamasını sağlayacak olan en büyük müçtehit ve müceddid olan Mehdinin ilmi ile dini yeniden ihya edeceğini peygamberimiz (sav) haber vermiştir.

Peygamberimiz (sav) ayrıca “Ümmetin sonunda gelecek olan Hz. İsa’nın (as) haçı kıracağı, domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı, İslam dini dışında diğer dinleri kaldıracağını, Deccalı helak edeceğini, yeryüzünde emniyet ve güvenin olacağını, koyunun kurtla, çocuğun yılanla oynayacağını ve İsa’nın (as) Allah’ın dilediği kadar yeryüzünde kalacağını sonra vefat edeceğini bildirmektedir. (Müsned, 2:437)

Hadiste ifade edilen haçın kırılması, domuzun öldürülmesi cizyenin kaldırılması, cizyenin kaldırılması İslamiyet’in yayılmasından kinayedir. Kurdun kuzuyla, çocuğun yılanla oynaması ise emniyetin yerleşmesinden kinayedir. Ortadaki bulanıklığa gelince hadisin devamında belirtilmiştir:

Onların ardından öyle bir kavim gelir ki, kendilerinden şahadet istenmeden şahitlik edecekler, hıyanet edecekler. Yalan yaygınlaşacaktır. Güvenilir olmadıklarından kimse tarafından itimat edilmeyecekler. Yemek, içmek ve şişmanlamaktan başka bir gayeleri olmayacaktır." (Müslim, Fezail, 214; İbn-i Mâce, Ahkam, 27)

Peygamberimiz (sav) bir başka hadislerinde “Ümmetin başının yakîn ve zühd ile kurtuluşa erdiğini, sonunun ise cimrilik ve tûl-i emel ile helak olacağını haber vermiştir.” (Ramuz, 2:451) Ümmetin başı ne ile kurtulmuş ise sonu da onunla kurtulacağını bu hadisi ile bize haber vermiştir. Ümmetin başı “İman ve Salih amel” ile kurtulduğu gibi, sonu da “İman ve Salih amel” ile kurtulacaktır.

Yüce Allah insanların kurtuluşu için peygamberlerine “Kitap” vermiş ve insanların bu kitaba inanarak ve okuyarak amel edip kurtulacağını beyan etmiştir. Peygamberimiz (sav) Allah’ın kelamını okumanın faziletini ve sevabını ümmetine beyan ederek daima okumalarını istemiştir. Bu konuda yüzlerce hadis vardır. Aynı şekilde mücedditler de Allah’ın kitabını anlamaya yönelik olarak kitaplar yazmışlar ve bunları okuyup anlayarak amel edenlerin kurtulacağını belirtmişlerdir. Mücedditlerin yazdıkları kitaplar Allah’ın kitabının tefsiri ve anlamayanlara anlayacakları dilden izahından başka bir şey değildir. Bu nedenle her asırda o asır insanı o asrın müceddidinin Kur’ân-ı Kerimi açıklayan ve izah eden tefsirini okuyanlar kurtulacaklar ve kurtulmuşlardır.

Sonuç olarak ümmetin başı ve sonu hayırlıdır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Ümmetim yağmura benzer, başı mı sonu mu hayırlıdır, bilinmez” buyurmuşlardır. “Ben bilmem buyurmamış, benzerliklerinden dolayı insanların onları ayırt edemeyeceklerini ifade etmek istemiştir.

Bu ümmetin sonu başının kurtulduğu gibi kurtulur. (Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif)

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol