top of page

RİSALE-İ NUR DAVA DEĞİL DAVA İÇİNDE BÜRHANDIR.

bediuzzaman-34d.jpg

Dâvâ İman ve Kur'ân dâvâsıdır. Bu dâvânın sahibi Peygamberimizdir. (asm) Müntesibi bütün müminlerdir. Risale-i Nur ehl-i imanın imanını, iman hakikatlerini akıl ve fennî ilimlerle izah ve ispat ederek kurtaran ve doğrudan doğruya Kur'an'dan ilhamını alan hakiki Kur'ân tefsiridir. Müellif Bediüzzaman Said Nursi Peygamberimizin (asm) bu asırdaki temsilcisidir.

1488887709_edited.jpg
bottom of page