top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

ŞEYTAN ŞERRİNDEN KORUNMA

M. ALİ KAYA


Yüce Allah ihlaslı kullarını korur. Nitekim şeytan da Allah’ın huzurundan kovulurken “Dedi ki: Ey Rabbim! And olsun ki, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesnadır. Ben onları yoldan çıkaramam” (Hicr, 15:39-40.) İhlaslı kullar Allah’ın emri olduğu ve peygamberin sünneti olduğu için itaat edenler, hiçbir beklenti içinde olmayanlar, dinar ve dirhemi sevmeyen ve övülmekten hoşlanmayanlardır.


Şeytan insanları mal ile, makam ve kadın ile aldatır. İhlas sahibi olanlar bunlara değer vermedikleri için şeytanın şerrinden Allah’ın yardımı ile korunurlar. Bütün bunlarla beraber yüce Allah şeytandan korunmak için Allah’a sığınmak ve yardımını istemek gerektiğini bize haber vermiştir.


Peygamberimiz (asm) “Dinde ihlaslı olursan az amel sana kafi gelir” (Hâkim, Müstedrek, 4:341.) buyurdular. Zira ihlas amelin hayatı ve ruhudur. Ahirette semere verir. İhlassız amel ölüdür. Fayda vermez. "Yüce Allah bizim suretlerimize ve mallarımıza değer bakmaz, değer vermez; ancak amellerimize ve kalplerimize bakar.” (Müslim, Birr, 34.)


Yüce Allah “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” (Nahl, 16:90.) buyurur. Bizim buna itaat etmemiz gerekir.


Yüce Allah “Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur.” (Nahl, 16:98-99.) buyurur. Çünkü şeytan özellikle iman konusunda insanın kalbine vesveseler verir. Kur’an okunurken şeytan Allah’ın ayetleri konusunda akla şüpheler vererek onun inancını bozmaya çalışır. Bu sebeple Kur’an okurken şeytandan Allah’a sığınmak gerekir. Allah’a sahih bir itikat ve güçlü bir imanla tevekkül edenleri Allah korur. Şeytan böyle ihlaslı kullar üzerinde hakimiyet kuramaz.


Güçlü bir imana sahip olan ve Allah’a itaatte kararlı olan kimseye şeytan zarar veremez. Nitekim Hz. Ömer (ra) çok kararlı olduğu için peygamberimiz (asm) “Ya Ömer! Şeytan seni gördüğü zaman seninle karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor” buyurmuştur.

25 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page