top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

AKLIMIZI EĞİTELİM

Güncelleme tarihi: 8 Mar 2022

M. ALİ KAYA

Akıl, insanın düşünme ve muhakeme etme kabiliyetidir. Ancak kişinin aklı da ilim ve tecrübe ile artar ve inkişaf eder. İstişare ile başkalarının aklını da kullanarak daha sağlıklı ve doğru düşünme ve muhakeme etme kabiliyetini kazanır. Akıl akıldan üstündür.


Akıl anlama aletidir. Kendi aklı ile hareket eden akıllıdır; başkalarının akıllarını alan daha da akıllıdır. Ortak akıl ise en üstün akıldır. Bu sebeple yüce Allah insanlara düşünmelerini, ilim öğrenmelerini, tecrübelerden istifade etmelerini ve istişare ile ortak akılla hareket etmelerini tavsiye eder. Ortak aklın en önemli verisi ise adil ve haklı “kurallar” ve “kanunlar”dır. Bu sebeple kanunlara “üstün akıl” denilmiştir.


Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Akletmez, düşünmez misiniz?” (Bakara, 2:12.) buyurarak akla hitap eder. Zira “İslâmiyet akıl, hikmet ve mantık üzerine müessestir. İslâmiyeti her bir akl-ı selimin kabul etmesi, İslâmiyetin şânındandır.” (İ. İ’caz, 146.)


“Evet, nev-i beşerin ahvâline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun mânen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aşılayan, şeriatlardır; vücut veren, tekliftir; hayat veren, Peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemâlât-ı vicdaniye ve ahlâk-ı hasene tamamen yok olurlardı.” (İ. İ’caz, s.298.)


Yüce Allah Kur'ân-ı Kerimde "Biz akıllarını kullanmayanları rezillik içinde bırakırız" (Yunus, 10:100.) buyurmaktadır.


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page