top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

DAR-I HARB VE FAİZ SORULARI

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2022

M. Ali KAYA

Soru: Dar-ı Harb ne demektir? Dar-ı Harbde faiz almak caiz midir? Mekadonya'da faiz alınabilir mi?


Cevap: Büyük harplerin (1. ve 2. Dünya) sonunda Deccal ve Mehdi çıkacağını, dünyanın bam başka bir şekil alacağını haber vermiştir. Gerçekten de peygamberimizin (asm) haber verdiği her şey çıkmıştır. 1945 yılından sonra tüm dünya devletleri "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini" ve "Din ve Vidan Hürriyetini" kabul ederek "Din için silahlı savaş" olmayacağını kabul etmişlerdir. Artık hiçbir devlet bir dini esas alıp diğer bir devlete "Allah'ın adını yüceltmek için" savaş yapmamaktadır. Dolayısıyla dünyanın gelinen şartları din savaşını ortadan kaldırmıştır. Hiçbir İslam devleti de din için savaşmıyor... Diğer devletler de...

İkincisi: İslam bilginleri ve hukukçuları "Devletler Hukuku”nu tanzim ederken "Ülkeleri üçe ayırmıştır. Dar-ı Harp, yani fiilen savaş halinde olduğumuz ülkeler. İkincisi, Dar-ı Sulh, yani barış anlaşması yapılan ülkeler. Üçüncüsü, İslam ülkeleri. İslam ülkeleri Müslümanların yaşadığı ve barış içinde dini görevlerini rahatça yaptığı ülkelerdir. Buraya "Dar-ı İslam" denilmiştir. Şimdi, fiilen savaş halinde olduğumuz hiçbir ülke yoktur. Dolayısıyla "Dar-ı harp" de yoktur. Bütün dünya ülkeleri "Din ve Vicdan Hürriyeti" ile dine karşı savaşmadıkları ve barış içinde oldukları için de hepsi dinle barışıktır. En azından her din sahibine ibadet hürriyeti ve inanç hürriyeti yasal da olsa tanımaktadır. Bu durumda dinle savaş yoktur. Dinlerle barış içindedirler. Bu durumda dar-ı sulh sayılırlar. İslam ülkesi ise zaten cemaatle namaz kılınıp, cemaatle bayram ve cuma namazları kılınan her yerdir. Böyle olunca Makadonya İslam ülkesi sayılır. Barış olsa dahi barış hükümleri yazılan barış şartları geçerlidir. Bu ise zaten dine ait şartlar yoktur. Siyasi ve ekonomiktir. Bunlar ise dini şartlar sayılmaz. Dinin haramları her yerde haram, helali her yerde helaldir. Ülke değişmekle imana ve ibadete ait hükümler değişmez.

Üçüncüsü: "Dar-ı Harpte hadler uygulanmaz" hükmü vardır. Ancak faiz alınır, zina edilir, nikah şart değildir gibi dine aykırı hükümler yoktur. "Dar-ı Harpte hadler uygulanmaz" hükmü de Hanefi ulemasına göredir. Zaten dar-ı harp şu an söz konusu değildir. Dinin diğer hükümleri ise dar-ı harp ile değişmez. Yani kişi dar-ı harpte ticarette aldatma yapamaz, dürüstlük esastır. Faiz haramdır, içki haramdır, zina haramdır. Haram ve helaller değişmez. Müslüman yaparsa günaha girer; ancak dar-ı harp olduğu için ona had uygulanmaz. Zira haddi uygulayacak ancak devlettir. İslam devleti olmayınca, islam mahkemesi olmayınca hadler yani, recm, el kesme ve kısas uygulanmaz... Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre, yani cumhura göre faiz ve diğer haramların hükmü ise bakidir. Aldatmak meşru değildir. Zaten bu üç mezhebe göre müslümanların bir defa güven içinde cuma namazı kılındığı yer "Dar-ı İslamdır" ve kıyamete kadar orası bir daha "Dar-ı harb" olmaz.

Bu nedelerle Mekadonyada yaptığınız faizli alışverişler helal değildir.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page