top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

DİN VE HÜRRİYET

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021

M. ALİ KAYA

Din, akla kapı açar, iradeyi zorlamaz. Bu husus “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2:256.) ayeti ile tespit edilmiştir. Yüce Allah insanlara elçiler göndermiştir; ama insanları inanmaya zorlamamıştır. Elçilerin görevi de ancak “Tebliğ”dir. (Maide, 5:99.) Tebliğ ise dini ulvî ve mahbub göstermek, insanları zorlamamak, akla kapı açmak, dinin emirlerini uygulayarak örnek olmak ve insanların sordukları sorulara cevaplar vererek vahyin amacını ve maksadını beyan etmek gibi faaliyetlerin tamamına denir.


Dinin muhatabı akıldır. Aklı olmayanın dini de sorumluluğu da yoktur. Bu sebeple selim akıllar dini güzel görmesi ile ikna olur, ve salim kalpler kalbin sevmesi ile tatmin olarak iman eder ve teslim olarak müslüman olurlar. Bu sebeple din serbest ve hür irade ile kabul edilir.


“Din ve Vicdan Hürriyeti” dinin sahibi ve mübelliği olan Hz. Muhammed (asm) tarafından Yahudi ve Hristiyanlara verilen “Emanlar” ve “Sözleşmeler” ile hukuki bir hüviyet kazanmıştır. Yani, din ve vicdan hürriyeti İslam’ın insanlığa sunduğu hürriyetten kaynaklanmıştır.


Yüce Allah akıl ve kalb ittifakı ile olan imanı kabul eder. Dinin amacı insanları dine zorlamak değil, aksine zorlamadan korumak içindir. Zorla iman makbul olmadığı gibi, zorlama ile yapılan ibadet de makbul değildir; kişiye ne sevap ve ne de Allah rızasını kazandırmaz. Amelin ibadet niteliği kazanması ancak iman, niyet ve ihlasa bağlıdır. Bu da sadece Allah rızasını düşünmeyle gerçekleşir. İman insanın korkudan uzak gönül huzuruna ulaşma halidir. Yüce Allah insan onur ve şerefine bu derece değer vermiştir.


Yüce Allah yaratılıştan fıtraten insana temel haklar vermiştir. Bu hakların başında hayat ve hürriyet hakkı gelir. Hürriyet hakkı mülkiyet hakkını, aile kurma, düşüncesini açıklama, ilim öğrenme, sanat ve meslek sahibi olma, seyahat ve yerleşme, tenkit hakkını kullanma, inanma ve inancını yayma, ibadet etme ve çalışma haklarını beraberinde getirir. Bütün bu hak ve hürriyetler kimsenin kimseye lütfu ve ihsanı değil, korunması ve yaşanması gereken Allah’ın her insana lütfu olan temel haklardır.


Zorlama insan iradesini baskı altına alır. İnsandaki rıza ve iyi niyeti yok eder. Rıza ve iyi niyet olmayınca kişi yapmış olduğu şeye sahiplenmez ve yaptığı ibadetten de sevap kazanmaz.


Zorlama ile kılınan namaz, oruç ve hac makbul değildir. Zira zorlanan kişi onun şartlarına ve farzlarına tam riayet etmez. Şartlarına ve farzlarına uymadan yapılan ibadet de fasittir ve ibadeti ibadet olmaktan çıkarır.


Dinde savaş, insanları dine girmeye zorlamak için değildir; bilakis mütecavizlere karşı tecavüzlerini önlemek, zorlamayı ortadan kaldırmak, hak ve hürriyetlerin kullanımını engelleyenlere, söz ve nasihat dinlemeyenlere en son olarak uygulanan yaptırımdır. Bunu yapanların inançsız olması da gerekmez. Müslümanlar da mütecaviz olur, saldırır, can, mal ve namusa tecavüz ederse onların tecavüzünü önlemek için savaş meşru olur. Devletin, yöneticinin görevi de budur.


Kur’ân-ı Kerim ferdî hak ve hürriyetlerin üzerinde durmuştur. Zira insanlığın en büyük problemlerinin başında insan hakları, hürriyetler ve adalet problemi vardır. İnsanı insan kılan hususlar da bunlardır.


Din demek iman, hukuk ve ahlak demektir. Dinin hukuki amacı ise “can, mal, namus, akıl ve dinin korunmasıdır.” Zira insanı insan kılan temel unsurlar bunlardır. Bu hususlar evrensel hukukun da temel meseleleridir; devletlerin de varlık sebebi en önemli görevidir.

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page