top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

EN İDEAL SİSTEM: DEMOKRASİ

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL


Niçin dünya devletlerinde insanlık suların denizlere akması gibi demokrasiye akmaktadır? Hürriyet ve demokrasiyi en ideal yönetim sistemi olarak görmektedir? Sovyet Rusya’sı neden Komünizmi terk ederek demokrasiye yönelmiştir? Bu bir moda, bir yenilik hevesi veya bir fantezi midir? Yoksa insanlığın ihtiyacına cevap veren fıtratına uygun bir sistem olduğundan mıdır?


Demokrasi insanlığın asırlarca özlediği ideal bir devlet rejimidir. Çünkü, nerede ve hangi durumda olursa olsun her insanın hayatını şerefle yaşayacağı, haysiyetini ve insanlık onurunu koruyacağı, kendisinin efendisi olacağı ve kimseye kul ve köle olmayacağı bir sistemdir. Demokrasi, Allah’ın fıtraten kendisine verdiği hak ve hürriyetlerini en mükemmel şekilde koruyarak şerefle hür bir şekilde yaşayacağı sistemdir. Demokraside yönetim ve vatandaş münasebeti hukuk temeline dayanır. Hükümetin halkın hizmetinde olduğu sistemdir demokrasi.


Demokrasi insana, insan haysiyet ve şerefine değer verir ve insana hizmeti esas alır. Demokrasi dışındaki yönetimler ise halkı kendilerine, yöneticilerine hizmet ettirirler. Demokrasi dışındaki sistemlerde tabi-metbû, efendi-uşak vardır ve uşak kabul edilen halkın görevi efendileri olan yöneticilerin emrinde çalışmaktır. Demokraside ise kanun hakimiyeti vardır. Kanun karşısında herkes, yöneticiler de yönetilenler de eşit haklara sahiptirler. Kanun ve nizamın çizdiği sınırlar dahilinde fakir, zengin, kuvvetli, zayıf herkes eşittir, hürdür ve kendisinin efendisidir.


Demokrasi insan fıtratına ve tabiatına en uygun sistemdir. Çünkü toplumda her insan kendisini geliştirmek, haklarını hür bir şekilde kullanmak, kabiliyetlerini geliştirmek ve mutlu mesut yaşamak, devletin imkanlarından ehliyetine göre eşit şekilde yararlanmak ister. Buna imkân sağlayan sistem demokrasidir. Çünkü insanın hürriyeti üç temel esasa bağlıdır. Bunlar “Hürriyet, eşitlik ve adalettir.” Bunları sağlayan sistem demokrasidir.


İnsanlar havaya suya muhtaç olduğu kadar hürriyet güneşine de muhtaçtır. Havadan ve güneşten mahrum olan çiçek nasıl solarsa hürriyet güneşinden mahrum olan insan da öyle söner ve mantarlaşır. İnsanın ve toplumun terakkisi, zenginleşmesi, refahı ve medeniyeti hürriyetledir. Hürriyetten mahrum insanlardan oluşan cemiyet haklarından mahrum edilerek köle haline gelir. Böyle bir toplumda medeniyet oluşmaz. İnsanlığa hak ve hürriyetlerini sağlayan sistem ise demokrasidir. Bu sebeple demokrasi ile yönetilen ülkeler zenginliğe ve refaha kavuşurlar.


Demokrasi hürriyetçi olduğu kadar müsavatçı yani, kanun karşısında eşittirler. Bu eşitliğin başında yöneticiyi seçme eşitliğine sahiptir. Diğeri de yasalar karşısında eşit muamele görmesidir. Hürriyetin ve eşitliğin olduğu yerde de adalet sağlanır. Hürriyetin olmadığı ve imtiyazların bulunduğu yerde adaletten bahsedilemez.


Bütün bunlardan anlıyoruz ki insanlığın fıtratına en uygun sistem hürriyetçi demokrasidir. (Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL, Demokrasi Yolunda, 2017-İstanbul, s.87-90.)

34 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page