top of page
 • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

ETKİLİ İLETİŞİM

Banu DUMAN

İletişim düşüncenin ve duygunun paylaşılmasıdır. Paylaşılmayan duygu ve düşünce etkisizdir.


İletişim dil becerisi ile etkin hale gelir. Beden dilinin de duyguyu aktarmada büyük etkisi vardır.


Düşünce özgürlüğü, başkalarının düşüncelerine ulaşma özgürlüğünü de içerir. Bilim ve sanat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü de bunun için şarttır.


İletişimde dilin kullanımı ve kültürel boyut birinci derece öneme sahiptir. Ancak başlıca otoriter, dıştan denetime dayalı, önyargılı bir kültürden beslenen iletişim şekli ile demokratik, özdenetime, başkalarına karşı sorumluluğa dayalı, özgür iletişim tarzının söylemleri, algılamaları ve iletişimi ve mesajları bambaşka olacaktır.


İtaat kültüründe amirin emirlerine göre davranılır. Bunlara uymanın dışında fikir geliştirilemez. Dar bir alana dayalı bir hayat tarzı vardır. İletişim kalıp mesajları aktarmaktan ibarettir. Hür, eşit, karşılıklı, yaratıcı, keşfedici bir iletişim biçimi yoktur.


Bireyin duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisinin geliştirilmesi, ailede, okulda ve toplumda ilişkilerin demokratik olması, etkili iletişime imkân tanır.


Okul iletişim becerisi kazandırmada önemli bir yere sahiptir. Kişi birçok beceriyi okulda kazanır ve geliştirir. Özgür ve demokratik bir okul ortamında bireylerin düşünce ve duygularına saygı duyulur. Böylece açık iletişim becerileri edinirler. Bu kendinden ziyade başkalarına saygı duymakla kazanılır. Her iki tarafın anlaşacağı çözüm üretme becerisine sahiptirler. Bu da sonuçta insan hakları kültürünü geliştirir.


Demokratik eğitim ortamında öğrencilerin etkin iletişimine imkân vermek, yaratıcı ve araştırıcı düşünmelerini geliştirecektir.


Kitle iletişim araçları olan TV, telefon, internet…vs. iletişimi en geniş şekilde etkilemektedir. Bunları iyi kullanan etkin iletişimi sağlar.


ETKİLİ İLETİŞİM


İletişim, duygu, düşünce, fikir ve bilgi aktarımıdır.

Etkili iletişim öğrenme sonucu oluşur. Her iletişimde peri iletişim yoluyla tepki gösterilir. İletişimde geri bildirim yoksa iletişim tek yönlüdür.


 1. Bireyin kendine güveni,

 2. Muhatabını şartsız kabul etmesi

 3. Bireylerin kendilerinin problemlerini çözebilme gücüne inanması

 4. Kendini olduğu gibi görmesi

 5. Duygu, düşünce ve davranışlarla tutarlı olması

 6. Empati kurması

 7. Karşılıklı iletişim olması


İLETİŞİMİN ENGELLERİ

1. YARGILAMA : İletişimi engeller

2. ÇÖZÜMLEME : “ Ben senden daha iyi bilirim” yaklaşımı

3. RAHATLAMA : “ Boş ver buda geçer” yaklaşımı

4. SORU SORMA : Yönlendirme yaklaşımıdır.

5. AÇIMLI YAKLAŞIM: Muhatabı dinlemek


Her şey; yerinde, zamanında, dozunda olmalıdır.


İletişim sağlıklı iletişim kurmaktadır. Bunu becermek anca ……. Olmalıyla mümkündür.


ETKİSİZ İLETİŞİM

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek

4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek.

5. Öğretmeye çalışmak, nutuk çekmek.

6. Yargılamak, eleştiride bulunmak ve suçlamak.

7. Ad takmak, alay etmek

8. Övmek, olumlu düşünmek

9. Yorumlamak, analiz etmek


BAŞARI İÇİN

 1. Hedefiniz olmalı

 2. Planınız olmalı

 3. Hedefin peri dönüşü olmalı

Yani yapmanız gerekeni belirli bir süre içinde değer verdiğimiz bir kişiye rapor etme başarıyı %95 artırır.


BALTAYI BİLEMEK

İki oduncu arkadaş ormanda ağaç kesiyorlardı. Biri sabah erken işe gidiyor, dinlenmeden, durmadan ağaç kesiyor, akşamda eve geç vakitte geliyordu. Diğeri ise kuşlukta ormana gidiyor, öğlen ara veriyor ve akşamları da erkenden dönüyordu.

Hafta sonu kestikleri ağaçları eve getirdiler. Sonuç olarak adam için çok şaşırtıcı idi. Odunu çok çalışmış ama az odun kese bilmişti. İkincisi az çalışmış ama çok odun getirmişti.

NEDEN?

Birinci adam odunu öfkeyle bunun sebebini ikinci oduncuya sordu “ nasıl olur ben senden çok çalıştığım halde senden az odunum oldu.”

İkincisi cevap verdi

“Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Sen durmadan çalışıyordun ama baltan köreliyordu. Ben ise dinlendiğim zaman içinde baltamı biliyordum. Baktım keskin olunca daha az zamanda daha çok odun kesebildim.


Kıssadan Hisse:

Mühim olan çok çalışmak değil; etkin çalışmaktır."


YUKARIYA NASIL TIRMANIRIZ?

1. Kendinize güvenin.

2. Davranışlarınızı kontrol edin.

3. Karar vermişseniz geri adım atmayın.

4. Kendinizi sürekli geliştirin.

5. Dürüst ve ahlaklı olun

6. Konuşmadan önce iki defa düşünün.

7. Orijinal olun

8. Başarıyı sürdürmenin elde etmekten zor olduğunu bilin.

9. Cesur olun

10. İşinizden zevk alın

11. Detayları karıştırmayın

12. Az plan sakin iş yapın

13. Ekibinizi koruyun

14. Hatalarınızı kabul edin

15. İsteklerinizi açık ve net anlatın

16. Nazik olun

17. Esnek olun; güç kazandırın


Ne yazık ki:

“ Alman kadar üretemiyoruz

Yunan kadar okumuyoruz."

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page