top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

FEDAKARLIK

M. ALİ KAYA

Her iş fedakârlık ister. Siz zamanınızı, paranızı, rahatınızı, malınızı ve menfaatinizi feda etmeden hiçbir şey kazanamazsınız. Bir şeyleri feda edeceksiniz ki başka şeyleri elde edebilesiniz. Paranızı vermeden bir şey alamayacağımız gibi, zamanımızı ve rahatımızı feda etmeden de bir şeyler elde edemeyiz.


Peygamberimiz (asm) daima “Ümmetî Ümmetî” buyurarak her şeyini, dünyasını, malını, ömrünü insanlığın dünya ve ahiret saadeti için “İman Davası” uğruna feda ederek büyük sıkıntılara talip olduğu için İslamiyet dünyaya yayıldı ve insanlığın beşte biri ebedi saadeti kazandı.

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayatını davası uğruna feda ederek “Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem” (Şualar, 14. Şua, s.455.) buyurarak büyük bir fedakârlık gösterdiği için “İman Davası” tüm dünyaya yayıldı ve Risale-i Nur Külliyatı dünyanın kırk diline çevrilerek tüm dünyada en çok okunan kitaplar seviyesine çıktı.


Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin!” (Tevbe, 9:41.) emreder. Cihad fedakârlık demektir. Malınızdan fedakârlık yapacaksınız, malınızı vereceksiniz. Hayatınızdan fedakârlık yapacaksınız ve hayatınızı Allah yolunda geçireceksiniz. Zevklerinizden, rahatınızdan ve zamanınızdan fedakârlık edeceksiniz ki Allah’ın rızasını ve ebedi saadeti kazanacaksınız.


Fedakârlık budur. Fedakârlık cihad etmek demektir.


Fedakârlık bir amaç uğruna kendi menfaatinizden vazgeçmeniz demektir. Dolayısıyla fedakârlık, iş olsun diye değil, bir amaç gözetilerek gerçekleştirilir. Anne-baba fedakârlık göstermezse çocuklarını büyütemez ve eğitemez. Ecdadımız bu vatan için hayatlarını feda etmemiş olsalardı bu güzel vatana sahip olamazdık. Onların fedakarlıkları bizim saadetimiz içindi.


Fedakâr insan çalışkan insandır. Fedakâr yardımseverdir, hayırseverdir ve merttir. Fedakârlık faziletlerin en değerlilerindendir. İnsana ve ülkeye hizmet fedakarlıkla mümkündür. Mutluluk ancak fedakârlıkla kazanılır. Fedakârlık, sağlam bir karakterin işaretidir. İlim, sanat ve ticaret fedakârlık gerektirir. Fedakârlık duygularından mahrum olan insan pek çok hayırlardan mahrum kalır.


Mutluluğa ve saadete giden yol fedakarlıktan geçer. Bir ailede eşler birbirlerine fedakârlık yapmazlarsa ve kendilerinden bir şeyler vermezlerse o ailede saadet olur mu? Fedakarlığın zıddı bencillik ve menfaatperestliktir. Bütün felaketlerin ve kavgaların sebebi de bencillik ve menfaatperestliktir.


Bir toplumda fedakâr insanlar çoğaldıkça o toplumda huzur, saadet, mutluluk ve zenginlik meydana gelir. Bencillik ve menfaatperestlik çoğaldıkça ahlaksızlık da kötülük de o derece çoğalır. Huzur ve saadet fedakarlıktadır. Hizmet, üretim ve kalkınma fedakârlık duygularının gelişmesi oranında inkişaf eder.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page