top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

GÜNLERİN FAZİLETİ

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021


M. ALİ KAYA

Bir senenin on iki ay olduğu, bir haftanın yedi gün olduğu, Kur’ân-ı Kerimde yazılıdır. Çünkü dünyayı, ayı ve güneşi yaratıp onları bir hesapla (Rahman, 55:5.) döndüren, bir günü 24 saat, bir haftayı yedi gün ve bir ayı 30 gün, bir seneyi 365 gün takdir eden yüce Allah’tır. Kur’an-ı Kerimde şehr (ay) kelimesi 12 defa, yevm (gün) kelimesi 365 defa, eyyam (günler) kelimesi 30 defa ve kamer kelimesi 27 defa geçmektedir.


Bazı rivayetlerde günler hakkında şöyle denilmiştir: “Cumartesi hile ve mekir günüdür. Bugün Beni-İsrail hile yapmıştır. Pazar, ekim ve onarım günüdür. Pazartesi sefer ve ticaret günüdür. Salı kan günüdür. Habil Kabil’i bugün öldürmüştür. Çarşamba bataklık ve helak günüdür. Bazı asi kavimler bugün helak olmuştur. Perşembe ihtiyaçları giderme ve sadaka günüdür. Cuma ise hayırlı gündür, nikah ve nişan günüdür.”


Dinde uğursuz gün yoktur. Her gün Allah’ın hayırlı günüdür. Hayır ve şer kişinin ameline göre değişir. Hükmî olan helal ve haram da kişinin ameline göre değişir. Yani, bir kişi ekmeği helal parası ile alırsa hakkında helal kılar, başkasının ekmeğini çalarsa o ekmeği kendi hakkında haram kılar.


Peygamberimiz pazartesi günü doğdu, bugün kendisine risalet verildi, bugünde ilk vahye mazhar oldu, bugünde Kur’an inzal edilmeye başlandı, bugünde miraca çıktı, bugünde Medine’ye hicret etti ve bugünde vefat etti. Cuma günü müminlerin bayramı sayılır. Hz. Âdem (as) bugünde yaratıldı, bugünde dünyaya gönderildi ve kıyamet bugünde kopacaktır.


Yüce Allah “Fecre ve on güne yemin olsun” (Fecr, 89:1-2.) buyurur. Bu on günün “Ramazan ayının son on günü, Zilhiccenin ilk on günü ve Muharremin ilk on günü” olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu on günün Arefe günü, Cuma günü, Aşure günü, Ramazan Bayramının ilk üç günü ve Kurban Bayramının tekbir günleri olduğu” da ifade edilmiştir.


Bayram Günü

"Resûlullah (asm) Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "Bu iki günün mana ve mahiyeti nedir?" diye sordu.

"Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam:

"Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır bayramı" buyurdu..." (Ebu Davud, Salat 245; Nesai, Iydeyn 1.)


"Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takib eder." (Ebu Davud, Menasik 19.)


Zilhiccenin On Günü

Resûlullah (asm) "Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!" buyurmuştu. Cemaatten "Allah yolundaki cihaddan da mı?" diye soran oldu. "Cihaddan da! buyurdu. Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse yani cihad sırasında ölürse o kimse hariç." (Buhari, Iydeyn 11; Ebu Davud, Savm 61; Tirmizi, Savm 52.) "Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevabca) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına ihyasına eşittir." (Tirmizi, Savm 52.)


Arefe Günü

Hz. Aişe (ra) der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah, hiçbir günde, arafe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah mahlûkâta rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (Müslim, Hacc, 436; Nesai, Hacc, 194.)


Talha İbnu Ubeydillah İbni Kerîz radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Günlerin en efdali arafe günüdür. Faziletçe cumaya muvafakat eder. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş haccdan efdaldir. Duaların en efdali de arafe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: "Lâilahe illallah vahdehu lâ-şerikelehu." sözüdür." (Muvatta, Hacc, 346.)


Berat Gecesi

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teâla Hazretleri, Nısf-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." (Tirmizi, Savm, 39.) Rezin bu rivayette "Ateşe müstehak olanlardan" ziyadesini kaydetmiştir.


Cuma Günü

Evs b. Ebu Evs (ra) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cum'a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ın toprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. Kıyamette Sûr'a o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salâvatı çok okuyun. Zira salâvatlarınız bana arzedilir!" Orada bulunanlar: "Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah Teala Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı! buyurdular." (Ebu Davud, Salat 207; Nesai, Cuma, 5.)


"Cum'a gecesi veya cum'a günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun." (Tirmizi, Cenaiz, 72.) "Cuma gününde bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir." Bunu söylerken Resulullah eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu." (Buhari, Cuma, 37, Talak 24, Da'avat, 61; Müslim, Cum'a, 13; Muvatta, Cuma, 15; Nesai, Cuma, 45.) "Resûlullah (asm) "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim." (Müslim, Cuma, 16; Ebu Davud, Salat, 208.) Bir başka rivayette "Cuma günü, duaların kabul edileceği ümit edilen saati, ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın." (Tirmizi, Salat, 354.)


Muharrem Günü

"Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç ayı şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Salat, 324; Nesai, Kıyamu'l-Leyl, 7.)


Hz. Ali'nin (ra) anlattığına göre bir adam ona sorar: "Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Ali radıyallahu anh şu cevabı verir: "Ben bu soruyu Resulullah'a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Şu cevabı lutfettiler: "Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah, Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek." (Tirmizi, Savm, 40.)


Gece Yarısı

Hz. Câbir (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete müteallik bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır." (Müslim, Müsafirin, 166.)23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page