top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

HÜRRİYETÇİ DEMOKRATLARIN KRİTERLERİ

M. Ali KAYA

Demokrat Parti’nin 1 Aralık 2019 tarihindeki “Demokrasi Manifestosu” yeni bir “Toplumsal Sözleşmeye” doğru atılan bir adım sayılır.


2000’li yılların başından günümüze kadar geçen 20 sene “Demokrasi” söylemi ile ülkeyi yöneten ve bir kısım sözde dindarların “Dindar Demokrat” diye desteklediği AKP ‘dir.


Peki neden demokratik değerler olan “Hürriyet, Hukuk, Adalet ve Kanun Hakimiyeti” gibi temel değerlerde geriye doğru gidiş var? Günümüzün AKP’nin icraatları maalesef 1923-1950 CHP’sinin “Hürriyet ve Cumhuriyet” adına en fazla hürriyetlerin kısıtlandığı ve baskının yapıldığı bir dönem gibidir.


İşte DP’nin 1 Aralık 2019 tarihli “Türkiye Demokrasiye Geçiyor” kurultayı ve “Demokrasi Manifostusu” AKP’nin 1930’lu yılların “Tek Adam” “Tek Parti” anlayışının benzeri olduğunu iddia etmektedir.


Ve 1946 “Demokrasi” mücadelesini 2019 DP yeniden başlatmaktadır.


**

Demokrasinin olmazsa olmazı “Irkçı ve ideolojik” olmamasıdır. Zira ırkçılık ve ideolojik yaklaşımlar demokrasi ile çelişir.


Birincisi, tarafgirdir. Demokrat tarafgir olmaz. Tarafgir olan adil olamaz. Zira kendi taraftarını tercih eder, adalet edemez.


İkincisi, kendisi gibi düşünmeyeni “ihanet” ile suçlar. Zira ırkçılık ve ideolojik düşüncede muhalefet “ihanet” olarak algılanır. Bu durumda “hürriyetçi” olamaz. Dini bir siyaset felsefesi olarak gören “Siyasal İslam” düşüncesi de ideolojik bir siyasi anlayıştır. Bu sebeple taraftır, hürriyetçi ve adil olamaz.


Demokrat ise hürriyetçi olmak ve hangi dinden, ırktan ve ideolojiden olursa olsun “Hak ve Hürriyetler” konusunda tarafsız olması gerekir. Tarafsız olduğu için adil olabilir. Kanun hakimiyetini sağlar ve hizmette istihdam edeceği kişilerin dinine, fikrine ve ırkına bakmadan “liyakata” göre görevlendirir.


Demokrasinin başarısı bundan kaynaklanır.


Türkiye’nin seksen yıllık tarihinde “Demokrat Parti” ve onun devamı olan AP, DYP’den başka demokrasinin bu temel kuralına uyan var mı?


Günümüz DP’si işte bunu başaracak olan partidir. Zira o “DP, AP, DYP” kökünden geldiğini göğsünü gere gere ifade etmekte ve icraatlarına sahip çıkmaktadır.

“Partiler kökenlerine bağlıdır.” Bu sebeple Demokrat ancak Demokrat kökenden gelen parti olabilir.


Bunun için DP’yi ve lideri “Gültekin UYSAL’ı kutluyorum...


**

Bediüzzaman 5 Mart 1952’de İstanbul Mahkemesinde “Muhalefet meşru bir muvazene-i adalettir” (Tarihçe, s. 667.) buyurarak İslamın muhalefeti meşru gördüğünü ifade etmektedir. Demokrasi kahramanı Süleyman Demirel “İktidar her yerde vardır. İktidarı meşru yapan hür muhalefetin bulunmasıdır” derdi.


Bir iktidar kendi içinde ve TBMM’de muhalefeti hain görüyor, dinlemiyor ve ihanetle suçluyorsa asla demokrat olamaz. Demokratlığın en önemli kriterlerinden birisi de muhalefeti kabul etmesi ve meşru görmesidir.


Hürriyetçi Demokratların temel demokratlık kriterleri bunlardır.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page