top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

İSTİBDÂD-I MUTLAK VE KEMALİZM

M. Ali KAYA

Kemalizm dinsizlik manasındaki Laikliği, ırkçılığı ve “Altı Oktan” ibaret Kemalizmi esas alan bir siyasi ideolojidir. Bu ideolojinin uygulayıcısı ise Mustafa Kemal’in kurduğu ve Milli Şef’in yönettiği 27 sene “İstibdad-ı Mutlak” ile ülkeyi idare eden CHP’dir.


Kemalizm istibdad-ı mutlak olduğu için onun alternatifi ve en büyük düşmanı Hürriyettir. Hürriyeti sağlayacak olan da Demokrasidir. Demokrasiyi kendisine rehber edinen ise Demokrat Partidir. Bu sebeple CHP ile DP arasında büyük bir mücadele vardır. Ülkeye istibdad manasıda bir yönetimin hakim olması DP’nin iktidardan düşürülmesi ve siyaseten yok edilmesi ile mümkün olduğundan İstibdad farklı şekillerde Hürriyet ve Demokrasinin savunucusu olan DP’ ile mücadele etmiştir ve etmektedir.


Bu sebeple “Devletçiliği esas alan” devleti halk üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanıp halkı kendi ideolojisini benimsetmeye çalışan CHP yine devlet gücü olan Ordu ve Bürokrasiyi, devlete çeşitli rüşvetlerle bağladığı “Basın ve Yayını” ve MEDYA’yı kullanarak;


a) 27 Mayıs 1960 ihtilalini DP’ye karşı yapmıştır.

b) 12 Mart 1971’i DP’nin devamı olan AP’ye karşı yapmıştır,

c) 12 Eylül 1980 ihtilalini AP’ye karşı yapmıştır,


d) 28 Şubat 1977 Postmodern Darbe’yi yine DYP’ye karşı yapmıştır. DYP iktidar olmasın için yapmıştır. O zaman Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel ihtilali önlemiş ve 12 Mart 1971’de olduğu gibi Parlamento’yu açık tutarak TBMM’yi ve Demokrasiyi işler kılmış ve “Demokrasi içinde çare tükenmez” diye ihtilalcileri ikna etmiştir. Yoksa 12 Eylül’den daha beter bir darbe kaçınılmazdı...


Her ihtilal Demokrasiyi tahrip ve İstibdadı devam ettirmek için siyaset sahasına bir parti çıkarmış, emrindeki Bürokrasi, Devlet ve Basın ile zalim ve yalancı Propoganda ile, kurdurduğu partilere halkı yönlendirerek istibdadını, Kemalizm ideolojisini devam ettirmiştir.


1960 ihtilali Milliyetçiliği istismar edecek ve AP’yi bölecek olan MHP’yi çıkardı. 1960 ihtilalinin banisi olan Alparslan Türkeş’e bağlı bir Milliyetçi İdeoloji oluşturdu.


1971 ihtilali Dini istismar ederek AP’yi bölmeyi amaçlayan MSP’yi çıkardı. Necmettin Erbakan’a bağlı bir “Milli Görüş” ideolojisini oluşturdu. Aynı zamanda Nurculuğu tahrip edecek olan Fetullah Gülen’e bağlı bir Fetullahçı Örgüt oluşturdu.


1981 ihtilali çıkardığı yasalarla Siyaseti ve özellikle Hürriyetçi Demokrat anlayışı seçime sokmayarak ve Demokratlığı tahrip ederek “Dört Eğilimi” bir araya getirme gibi garip bir fikirle ANAP’ı ortaya çıkardı ve 10 sene iktidar yaptı.


28 Şubat ise “Gömlek Değiştirdik ve Dindar Demokrat olduk” diyen AKP’yi çıkarttı ve onbeş sene bu milleti aldatarark Kemalist ideolojinin hakimiyetini devam ettirdi.


Denilecek ki bunlar ihtilallerden önce kuruldu. Doğrudur. İhtilalciler ihtilale hazırlık yaparken bunları da kurgulayarak ve ortaya çıkararak ihtilal şartlerını hazırlayıp milletin desteğini aldılar. Yoksa nasıl yapacaklardı?


**

Her parti kökenine bağlıdır.

Her parti kuruluş amacına hizmet eder.

Herhangi bir şey ne niyetle başlarsa ona hizmet eder.


**

- 28 Şubat Nedir?

- Asker içinde BÇG (Batı Çalışma Grubu ve bunun lideri konumunda olan Org. Çevik Bir ve arkadaşları) Doğu Çalışma Grubu olan ERGENEKON yapılanmasını tasfiye etti.

Çevik Bir’in Fetullah Grubunun Danışma Kurulu üyelerinden birisi olduğunu da hatırlamakta fayda var... Çevik Bir hem AKP’ye hem Fetullah Grubuna danışmanlık yapıyordu.


AKP’ de zaten Kenan Evren’den referas alarak kurulduğu herkesin malumudur. Bir Amerikan Projesi olduğunu da “Bozacının şahidi şıracı” misali Abdurrahman Karslı ve Abdurrahman Dilipak söylemektedirler.


**

Her ihtilal bir proje idi ve bu ülkede birbirine düşman bir grup ürettiler.

1960 ihtilali “Ülkücü” adında bir grup oluşturdu ve bu ülkede “Sağ-Sol Kavgasını” başlattı.


1971 Muhtırası Akıncılar Grubunu oluşturdu. Sağ-Sol ve Akıncılar kavgasını meydana getirdi. 1980 ihtilali bu kavgaları önlemek amacı ile yapıldığı söylendi.

1980 ihtilali güya Anarşiyi önledi ve Sağ-Sol kavgasını bitirdi; ama yeni kavgalar için Apocular, Hizbullahcıları örgütledi... Yeni bir kavga zemini oluşturdu.


Ve her ihtilal “Nurcuları” böldü.

60 ihtilali “Yazıcılar” grubunu oluşturdu.

80 ihtilali Kırkıncı Hoca’yı kullanarak İhtilale destek veren birçok Nurcu Grubu oluşturdu. Ayrıca Fetullah Gülen çevresinde devlet destekli yeni bir yapılanma meydana getirdi.


28 Şubat Fetullah Gülen’i kullanmaya devam etti. 15 Temmuz 2016’ya kadar kullandı ve sonrasında tasfiye etti. Yani Mehmet Kutlular abinin dediği gibi “kullanıp attı...” ama bunun kararı 2004 MGK’sında Necdet SEZER’in Cumhurbaşkanlığı, RTE’nin Başbakanlığı ve Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde onların imzası ile alındı. Adım adım uygulamaya geçirildi.


15 Temmuz 2016 sonrası da yine Nurcular bölündü ve fitne eli Nurcuların içinden çıkmayacaktır. Nurcuların ocağı ve kökü Yeni Asya olduğu için Yeni Asya içinden çıkmayacaktır. Fitneyi çokları ancak tahribatını yaptıktan sonra enkaz altında kalanlar anlayabileceklerdir.


AKP’nin kuruluş amacı ve misyonu olan kullanma tarihi bitince ANAP gibi tarih olacak; ama bu safderun millete yazık olacaktır.

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page