top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KÖLELİK VE İSLAM

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021

M. Ali KAYA

Soru: İslamda kölelik var mı?


Cevap: İslamiyetin geldiği ortaçağda kölelik ve cariyelik kurumu vardı ve kadın hakları diye bir şey yoktu. Ayrıca faiz, zina ve içki, putlara tapınma gibi her nevi şirki ve fıskı netice veren günahlar yaygındı.


Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “İslâmiyetin ahkamı iki kısımdır. Birisi; şeriat ona müessistir. Bu ise, hüsn-ü hakiki ve hayr-ı mahzdır. İkincisi, şeriat muaddildir; yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-i şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikiyet geçmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir. Çünkü, tabiat-ı beşerde umumen hükümferma olan bir emri birden refetmek, bir tabiat-ı beşeri birden kalbetmek iktiza eder.


Binaenaleyh, şeriat vazı-ı esaret değildir; belki en vahşî bir suretten böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek bir surete indirmiştir, tadil etmiştir.” (ESDE, Münazarat, s. 286-287.)


İmdi, Kur’ân-ı Kerimde ve hadislerde sosyal hayatta yerleşmiş bulunan kölelik, istibdad ve taaddüd-ü zevcat gibi meseleleri vahşi bir suretten çıkarmak ve kaldırmak için va’z edilen bazı hükümler var diye “İslamda kölelik var” “İslam çok kadınla evlenmeyi emrediyor” “İslamdaki hürriyet günah işleme özgürlüğüdür” şeklinde anlayıp cahiliye dönemine dönmek, köleliği ihya etmek, günah işlemeyi hürriyetin gereği gibi görmek şekildeki bir anlayış hortlatılmaya ve bunu da İslam’ın emri imiş gibi göstermeye çalışan zındıka cereyanı var.


Bu cereyana maalesef “Şeriat istiyoruz” diyen ama şeriatın ne olduğunu bilmeyen, okumamış, kitap okumaktan, ilim öğrenmekten hazzetmeyen, iktidar sarhoşluğu ile devlet imkanları ile şımarmış bir kesim maalesef var... Ve onlar İslam adına çok evliliği ve modern köleliği geri getirmek, faiz ve rüşveti kendi heva ve heveslerine göre meşrulaştırmak için akla ziyan, dine ve imana aykırı fetvalar vererek İslamı istibdada müsait, hürriyeti günah işleme hürriyeti ve dini de saltanat ve zenginlik vasıtası göstermek istiyorlar.


“Kâtelehumullah! Fe ennâ yü’fekûn!” Allah onları kahretsin... Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar.” (Tevbe Suresi, 9:30.)

Amin!

27 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page