top of page
  • M. Ali KAYA

KABİR AZABI VAR MI?

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021

M. ALİ KAYA

SUAL: Kabir azabı var mıdır? Neden bazı ilim adamları inkar ediyorlar?

CEVAP:

Maalesef azabı hak edenler azaptan kurtulmak için inkâr yoluna sapıyorlar. Kâfirler de Cehennemi hak ettikleri için Cehennem azabını inkâr etmekle azaptan kurtulacaklarını zannediyorlar.


Şeytanın peşinden gidenler de gitmediklerini kendi akılları ile hareket ettiklerini ispat için şeytanı, deccalın fitnesine kapılanlar da deccalı inkâr ederek kendilerini müdafaa ediyorlar.


Bu şekilde bir savunma imandan nasibi olmayan insanın kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Ölümü inkâr ederek ölümden kurtulmak mümkün olmadığı gibi ahireti inkâr etmek de kişiyi diriltilip hesaba çekilmekten ve Cehennem azabından kurtarmaz. Zira dünya gemisi ahirete doğru gidiyor, inkârcılar da “Gitmiyor da gitmiyor, gitmem de gitmem!” diyen ahmak çocukları gibi tepiniyorlar.


Akıllı bir insan azabı gerektirecek şeylerden uzak durur ve iyi bir insan ve Allah'ın rızasını kazanacak bir müslüman olur. Haramdan kaçar farzları yapar. Azap ve ikap, iman etmeyen ve imanın gereği olan salih ameli işlemeyen, nefsine ve şeytana aldananlaradır. Azabı gerektiren bir günaha girmiş isen “Tövbe kapısı” açık. Aklını kullanır, Kur’ân-ı Kerîm’i dinler ve tevbe ederek yanlıştan dönersin. İnkâr etmekle ne yapıyorsun? Sineğin ısırmasından kaçayım derken yılanın ağzına giriyorsun. Doğru mu yapıyorsun?


Kur’ân-ı Kerîm’de Cehennem azabı olduğu gibi, kabir azabı da günahkâr mü’min ve kâfirleri için vardır.


Firavun daha kıyamet kopup Cehenneme girmediği halde “Sabah akşam azap gördüğü Kur’ân’da ifade ediliyor, kıyametten sonra da en çetin azaba sokulacak” (Mü’min, 40:46.) buyuruyor. kabir azabı yoksa Firavun şimdi nasıl ve nerede azap görüyor? Âlem-i Berzah dediğimiz kabirde değil mi? Kıyametten sonra da Cehennem azabı değil midir?


Ya “Tekasür Sûresi’nde” (102: 3-7) geçen “İlerde bileceksiniz” “Sonra yine bileceksiniz” “İlmel" yakin bildiğiniz gibi Cehennemi "aynel-yakîn" sonra gözünüzle göreceksiniz” âyetlerinde birincisi Kabir azabını ikincisi Cehennem azabını haber vermiyor mu? Neden göreceksiniz dedikten sonra bu defa gözünüzle göreceksiniz diyor? Çünkü Kabir Azabı ruhadır, ceset dağılır ve çürür.. İkincisi ise bedenen dirildikten sonra baş gözü ile ve "bedenen dirilerek Cehenneme gireceksiniz” demektir. Yoksa âyetin tekrarı abes olurdu.

Bu konuda da onlarca hadis var ve ulema-i İslâm müttefikan tasdik edip iman ederek izah etmişlerdir. Peygamberimizin (asm) hadislerini ve alimlerin izahlarını inkâr ederek o alimleri cahillikle itham etmek ancak şeytanın ve şeytana aldananların işi olabilir. Şeytanın işi ve asıl görevi mü'minlerin akıllarına şüphe verip kalplerindeki imanı almaktır. Allah korusun imanı şüpheye düşen ve inkar eden şeytana arkadaş olur ve şeytanla cehennemde ebedi kalır. Şeytan da bunu istiyor. Tabi şeytan görünmediği için insanlardan alim denilen dostları ile mü'minlerin imanlarına şüphe veriyor. Bunun için şeytan "Benim en çok sevdiğim kişi yoldan çıkmış ve peşime takılmış alimdir. O devamlı insanları benim yoluma sevk eder. Ben de memnun olurum" demiştir.

22 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page