top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KALP YANILIR AKIL YANILMAZ

M. ALİ KAYA

SUAL:

Üstadımız (ra) "O şey ise, senin duygularının ve lâtifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîmin emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul" buyurur. Duyguların ve latifelerin sultanından ne kast ediliyor? Duyguların ve latifelerin sultanına itaat etmekten ne anlamalıyız?


CEVAP:

Aziz kardeşim,

"O şey ise, senin duygularının ve lâtifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîmin emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul" (Mesnevi Nuriye, Yeni Asya Neşriyat, 2011, s. 238-239.) Burada "Latifelerin ve duyguların sultanı" AKIL'dır. İnsan aklı ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz. Bu kalpte bulunan akıldır, ki imanla kamil akıl olur, kalp vasıtasıyla hem dünya hem ahiretle münasebettar olur. Dünyadan ahirete bakar, "Esma-i Hüsna" aynasında Rabbini tanır ve anlar ki "Ebedden ve ebedi zattan başkası fanidir." Bu nedenle ancak ona razı olur.


Bunun sebeplerini şöyle ifade edebiliriz:

Birincisi: Yüce Allah buyurdu: "Ben akıldan daha değerli bir şey yaratmadım. Kime akıl vermişsem onu mutlaka cennetime alırım." Akıl Allah'a yönelirse cenneti ve saadet-i ebediyeyi kazanır. Şayet dünyaya ve eşyaya yönelirse dünya saadetini kazanır, eşyadan istifade eder ve her şeyin mahiyetini keşfeder, demirden uçak ve bilgisayar yapar…. Bunlar hep aklın işidir.


İkincisi: Peygamberlerin sıfatları içinde en önemlisi ve Allah'ın muhatabı olan ve vahyi anlayan akıldır. Bu nedenle peygamberlerin sıfatı "FETANET" Akıllı olmak demektir.


Üçüncüsü: Din akla hitap eder ve akla kapı açar ihtiyarı elden almaz. "Aklı olmayanın dini yoktur" buyurur peygamberimiz. (asm)


Dördüncüsü: Kur'an-ı Kerim "Aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Ey akıl sahipleri ibret alınız!" gibi pek çok ayeti ile aklı şahit tutar ve insanların akıllarına hitap eder…


Beşincisi: Tefekkür dinde çok değerli bir ibadettir. "Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır." Bir başka rivayette "altmış sene ibadetten hayırlıdır." "Tefekkür gibi ibadet yoktur" buyrulur. Bu ibadet akılla yapılır.


Altıncısı: Ahirette cehennem zebanileri kafirleri ve günahkar fasık ve zalimleri cehenneme sürüklerken sorarlar "Size peygamber ve kitap gelmedi mi?" Onlar derler ki: "Evet geldi ama biz onu yalanladık. Keşke aklımızı kullansaydık ve akletseydik hiç bu cehenneme düşer miydik? Böylece suçlarını itiraf eder ve akılsızlıklarından dolayı bu hale geldiklerini itiraf ederler." (Mülk Suresi, 67:10-11.)


Yedincisi: Akıl o kadar değerlidiri ki hiç kimse Allah'ın kendisine verdiği aklı verip cenneti dahi almak istemez. Zira akılsız cennet hiçbir şeye yaramaz… Bunun için peygamberimiz Hz. Ali'ye "Ya Ali! Herkes bir amelle Allah'a yaklaşmak ister, sen aklınla Allah'a yaklaş!" buyurdu.


Sekizincisi: Peygamberimize sordular "Kişi ne ile Allah'a yaklaşır ve rızasını kazanır?" Peygamberimiz (asm) buyurdu: "Akılla!" Dediler: "Ya Resulallah! Kişi ameli ile Allah'a yaklaşmaz mı?" Peygamberimiz (asm) buyurdu: "Nice ahmaklar vardır ki bir ömür işlediği amelini akılsızlığı ve ahmaklığı ile bir anda yok eder."


Şimdilik bu kadarı kafidir.

Selamlar.


34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page