top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KIYAMET İLMİ GAYB İLMİ DEĞİL Mİ?

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021

M. ALİ KAYA

SUAL:

Risale-i Nurda Kastamonu Lahikasinda bir hadisin ebced hesabı yapılıyor ve o hesap hicri 1542 - 1545 çıkarımlarıyle kıyamet’in tarihi veriliyor. Kuranda ise Taha süresi 15. Ayette Allah kıyametin vaktini gizlediğini söylüyor.


Yine Naziat (42, 43, 44) de “Sana kıyametten soruyorlar o ne zaman diye sen (Ey Muhammed) Onu nerden bilip bildireceksin . Onun sonu Rabbine varır" deniyor ve daha başka ayetlerde vardır. Allah ben onu gizli tutuyorum sen onu nereden bileceksin derken Risalelerde tarihine kadar bildirilmesi neyin nesidir. Bu konu hakkında Enstitünüz hiç bir çalışma yaptı mı? Diğer daha önemli konuları detaylı şekilde sizinle bu şekilde yazışmak isterim cevaplarınızı beklerim.


İnsanı biz yarattık . Nefsinin ona, ne fısıldadığını çok iyi biliriz. Biz ona, şah damarından da yakınız. (50:16) “Ey müminler! Allah ve Rasülü sizi, sizi diriltecek şeylere çağırdığı zaman icabet edin. Bilin ki Allah , kişi ile kalbi arasına girer. Kesinlikle Ona götürülüp toplanacaksınız.” (8: 24.)


"Sana o, ne zaman gerçekleşecek diye kıyametten soruyorlar.De ki onun ilmi Rabbimin katındadır.Onun vaktini ancak O bilir.Göklerde ve yerde ağırlığı olacak. (Ona tahammül edemiyecekler.) O size ancak ansızın gelecek.Sana soruyorlar ki (Ey Nebi) sen onu sanki (araştırmış, biliyor) gizliyorsun. Deki; onun ilmi Allah katında dır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar." (7: 187.)


"Yer gökler ve arasındakilerin maliki ne yücedir. KIYAMETIN İLMİ ONUN KATINDADIR. Ona döndürüleceksiniz." (43: 85.)

Şimdilik hoşça kalın selamlar


CEVAP:

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Peygamberimizin (asm) "Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (yani kıyâmetin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır." Bu hadis-i şerif, hadis kaynaklarında bu lafızlarla rivayet edildiği gibi, aynı mânâyı ifade eden farklı lâfızlarla da rivayet edilmiştir. (Buhari, İ'tisam, 10; Müslim, İman: 247, İmâre, 170, 173, 174; Ebu Dâvud, Fiten, 1; Tirmizî, Fiten, 27, 51; İbni Mâce, Mukaddime: 1, Fiten, 9; Müsned, 5:34,269, 278, 279; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:449-450, 550.)


Bu hadis-i şerifi ilmî değeri İslam bilginleri tarafından kabul edilen ve kesretle uygulanan “Ebced ve Cifir” hesabı ile bir hesaplama yapıyor. Sonunda da “Gayb-ı Allah bilir” diyor. O rakamların da kesin olmadığını ancak bu hadis-i şerif ile beraber Fatiha Suresinde “Sırat-ı Müstakim” kelimesi “Ellezîne en’amte aleyhim” ve “Vel’asr Suresi”nin de Ebced ve Cifir hesabını yapıyor. Tüm bunlar aynı tarihleri verdiğine göre bu yaklaşık olarak bir kanaat veriyor diyor.


Kanaatin oluşması “Kıyametin vaktini Allah bilir” “Gaybın anahtarı Allah’ın elindedir. Kıyametin kopacağı gayb ilmindedir” ayetine aykırı değildir.


Neden?

Birincisi: Bir insanın öleceğini Allah bilir. Yağmurun ne zaman yağacağını da Allah bilir. Ancak bir insan yaşlanınca ve hasta olunca doktor “Senin ölümün yaklaşmış. Bir iki sene ömrünüz kalmış ama; gaybı da Allah bilir” derse o doktora “Gaybı Allah bilir. Sen bilemezsin” denebilir mi? Yoksa “bu iyi bir doktordur” denmez mi?


İkincisi: Yağmurun ne zaman yağacağı gayb ilmidir. Ancak bu gün Astronomi ilmi gelişmiş olduğu için hava hareketlerine ve nem durumuna göre bir haftalık, on beş günlük tahminler yapılıyor. Bunların yüzde sekseni tutuyor ve insanlar hava tahminlerine göre gezi ve iş planı yapıyorlar. Bu durumda Allah’ın “Gaybı Allah bilir” kuralına aykırı hareket ediliyor ve günaha giriliyor denilebilir mi?

Üçüncüsü: Kıyamet dünyanın yaşlılığıdır. Peygamberimiz (asm) “Kıyamet Alametlerini” saymış. Bu alametler belirdiği zaman her insan “Kıyamet yaklaşmış” derse “Sen gaybı nasıl bilirsin?” denilir mi?


Dördüncüsü: Bediüzzaman “Gaybı Allah bilir” inancına aykırı davranmış değil; zaten “Gaybı Allah bilir” diyor ve “Erken bir kıyamet kopmazsa” diyor, kıyamet alametlerini sayan hadislerin belirttiği tüm alametlerin çıktığı görülüyor, bu hadis ve ayetlerin ebced hesapları aynı tarihlere parmak basarak birbirini teyid ettiğine göre ve yine bu ayet ile hadisler kıyametten haber verdiğinden dolayı “Kanaat verir” diyor.


Kanaat ve tahminler “Gayb-ı Allah bilir” inancına aykırı olmadığI gibi bu inancı destekler. Bunda bir yanlışlık yoktur.

46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page