top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KUR’ÂN-I KERİMİ ANLAMAK

M. Ali KAYA

Soru:

Kur’ân varken Risale-i Nur’a ne gerek var?


Cevap:

Hz. Ali (ra) der ki: “İlim bir noktadır; cahiller onu çoğaltır.


Yani cahillerin anlamaları için anlatmak ve izah etmek gerekir. Bu da ilmi çoğaltır.

Kur’an-ı Kerimi Peygamberimizin (asm) nasıl anlayıp amel ettiğini anlamak için alimler “Hadis”leri toplamışlar ve “Hadis” kitapları meydana gelmiş...


Kur’ân-ı Kerimin ayetlerini anlamak için alimler araştırma yapmışlar. Bundan “Tefsirler” oraya çıkmış.


Müteşabih ayetleri anlamak için Kelamcılar “Kelam” kitapları yazmışlar.


**

“Anayasa varken kanunlara, yönetmenliklere ve tüzüklere ne ihtiyaç var?” diye sorulsa bunun cevabı yine “Cahillere anlatmak ve uygulamaya geçirmek için...” diye cevap veririz.


Zira Anayasa der ki: “Eğitim Öğretim Hakkı kutsaldır ve hiç kimse bu haktan mahrum edilemez...” Sonra devam eder: “Bu yasa Kanunla tanzim edilir.”


Bu sebeple TBMM “Eğitim ve Öğretim Kanunu” hazırlar. TBMM’den geçerek yasalaşır. Bu da yeterli olmaz. Zira Kanun der ki: “Eğitim ikiye ayrılır: Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim. Örgün Eğitim de üçe ayrılır: “İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksek Öğretim... Ortaöğretim de üçe ayrılır: Genel Liseler, Meslek Liseleri ve Açıköğretim Liseleri”

İlgi bakanlık olan Milli Eğitim bakanlığı her kademe ve okul için “Yönetmenlik” ve “Tüzükler” hazırlar. Çünkü eğitim ve öğretim ancak bu şekilde uygulamaya geçer.

Sonra bu da yeterli olmaz. Her okul kendi içinde “Öğretmenler Kurulu” ve Gerekli Kurulları toplar ve Eğitimde başarı için kararlar alırlar ve bunları yürürlüğe koyarak eğitim yapılır.


Anayasa varken neden Kanunlara ihtiyaç vardır?

Kanun varken neden Yönetmenliklere ve Tüzüklere ihtiyaç vardır?

Yönetmenlik varken neden “Kurul Kararlarına” ihtiyaç vardır denemez...

Bu da yasaları ve kuralları çoğaltır. Ama anlama ve uygulama bunu gerektirir.


**

İzahlar ihtiyaçtan kaynaklanır.

İnsanların ihtiyaçları ise zamana, yere, duruma ve şartlara göre değişir.

Değişen şartlarda değişmeyen hükümeri uygulamak için ulemanın ilmine, içtihadına ve yorumuna ihtiyaç vardır.


Bu sebeple “Kur’an varken başka kitaba neden neden ihtiyaç vardır?” denemez.

Diyen adama “Cahil” derler.


Zaten bu cahillere anlatmak için Kur’andan başka kitaplara ihtiyaç vardır.15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page