top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KUR'ÂN-I KERİMİN İSİMLERİ

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2022

M. Ali KAYA

Kur’ân-ı Kerim’i tarif ve anlamak için verilen isimlerin en meşhur olanı dört ismidir. Bunlar: “Kur’ân” “Zikir” “Furkan” “Kitap” isimleridir. Diğer isimleri ise “Mevzuâtu’Ulûm” da 55 kadar isme yer verilmiştir. Bunların en bilinenleri ise şunlardır:


1. Kur’ân: Allah’ın vahyi olan ve devamlı okunan kitap.


2. Zikir: Allah’ı, ahireti, insanın vazifesini ve yaratılış amacını hatırlatan kitap.


3. Furkan: Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, hidayet ile dalaleti ayıran kitap.


4. Kitap: Allah’ın Kelam sıfatından gelen ve mesajlarının yazılı olduğu kitap.


5. Nur: Her şeyin hakikatini ortaya koyarak aydınlatan ve nurlandıran kitap.


6. Hüdâ: Hidayete götüren ve hidayet rehberi olan kitap.


7. Hakîm: İlim ve hikmet kitabı.


8. Beyân: Her şeyin hakikatini öğreten ve açıklayan kitap.


9. Mev’ıza: İnsanlara öğüt veren kitap.


10. Belâğ: Allah’ın iradesini, emir ve yasaklarını tebliğ eden kitap.


11. Şifa: Maddi ve manevi her derdin ilacı olan kitap.


12. Rahmet: Varlıklara ve insanlığa rahmet olan kitap.


13. Rûh: Her şeye hayat veren ve canlandıran, ölmüş kalpleri dirilten kitap.


14. Adl: Hak ve adaleti öğreten, gösteren ve sağlayan kitap.


15. Mecîd: Şerfi, makamı ve her yönü ile öğrettikleri yüce olan kitap.


16. Azîz: İzzetli ve şerefli olan ve okuyanı aziz eden kitap.


17. Kerîm: Allah’ın insanlığa her nevi ikramı olan ve ikramını beyan eden kitap.


18. Mübârek: Bereketli olan, bulunduğu ve okunduğu yere bereket getiren kitap.


19. Büşrâ: İnsanlığa ebedi saadeti müjdeleyen ve yollarını gösteren kitap.


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page