top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KUR'AN EVRİMİ REDDEDER

M. ALİ KAYA

Yüce Allah her varlığı en mükemmel haliyle yoktan yaratmıştır. Her insanı da diğer insanlardan farklı yaratmış ve her insanı özenerek yaratmıştır. Hiçbir insan bedenen diğerine benzemediği gibi, ruhu, kabiliyetleri ve aklı da hiçbirine benzememektedir. Allah her varlığı ilk olarak yoktan yarattığı gibi, var olan sebepleri bir araya getirerek yeni varlıkları yaratan da Allah’tır. Bir başkası olamaz. Yoktan yaratmaya “ibda” sebeplerden yaratmaya da “inşa” denir. İbda da inşa da Allah’ın fiilidir.


Kur’ân-ı Kerim “Rabbin meleklere kuru topraktan insan yaratacağım. Onu yarattığım zaman siz ona secde edin!” (Hicr, 15:28-29.) buyurarak yaratılışın kuru topraktan olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz (asm) de “Bütün insanlar Adem’in çocuklarıdır, Âdem ise topraktan yaratılmıştır” (Tirmizi, H. No: 3270; Ebu Davud, H. No: 5116.) buyurarak insanın canlılardan evrilerek değil, doğrudan insan olarak yaratıldığını haber verir.


Yüce Allah “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden de pek çok erkek ve kadınları yaratan Rabbinizden korkun, akrabalık haklarını yerine getirin. Allah sizi görüp gözetmektedir” (Nisa, 4:1.) buyurarak Ademi çamurdan, eşi Havva’yı Hz. Adem’den yaratmış, ikisinden de pek çok çocuklar yaratmıştır. Yaratılış böyle gerçekleşmiştir.


Yüce Allah insanlığın ilk atası Hz. Adem’i (as) anne-babasız yaratmıştır. Yahudiler tabiata ve sebeplere çok değer verip sebep-sonuç ilişkisine çok önem verip Allah’tan gafil olunca yüce Allah Hz. İsâ’yı (as) kudreti ile babasız yarattı ve Yahudileri imtihan etti. Yahudiler sebeplere tesir vererek Allah’ın kudretinden şüphe ettikleri için Hz. İsa’nın babasız yaratılamayacağını iddia ederek Hz. Zekeriya’ya (as) iftira atarak öldürdüler. Hz. İsa’yı (as) “Dinimizi tahrif ediyor, yalandan peygamberlik iddia ediyor” diye idamına karar verdiler. Yüce Allah Hz. İsa’yı semaya meleklerin katına yükseltmiş, (Meryem, 19:57.) Hz. İsa’ya ihanet eden Yehuda’yı İsa’ya benzeterek çarmıha gerdirip cezalandırmıştır.


Yüce Allah Hz. İsa’nın yaratılışını Hz. Âdem’in yaratılışına benzetir ve şöyle buyurur: “Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘Ol!’ dedi oluverdi.” (Âl-i İmran, 3:59.) Bu ayette yüce Allah Âdem’i anne-babasız yaratan Allah’ın Hz. İsa’yı (as) da babasız yaratacağını ve yarattığını açıkça ifade etmiştir.


Allah’ın varlığından ve kudretinden şüphe ederek Allah’ın sıfatlarını tabiata veren ve tabiatı ve sebepleri yaratıcı kabul edenlerin ne kadar akıldan ve ilimden uzak olduğu bir gerçektir.


Bir damla suyu kısa zamanda kan, et haline getirerek ona kemik giydirerek mükemmel bir insan haline getiren kudreti gözümüzle görüyoruz. Bir çekirdekten kocaman bir ağaç çıkartarak ona dal, budak, yaprak, çiçek ve meyve takan kudreti de her zaman görüyoruz. Bütün bunlar kendi kendine, sebeplerin ve tabiatın gücüyle olmadığı, o sebeplerin arkasında her şeyi bilen bir ilim, her şeyi mükemmel düzene sokan ve birbirinin yardımına göndererek aralarındaki uyumu sağlayan bir irade ve her şeyi birden idare eden kudret tarafından yaratılmaktadır. Nasıl ki binayı yapan taş, tuğla, demir ve çamur değil, onları kullanarak binayı yapan bir sanatkâr usta bir mimar tarafından yapılmaktadır. Ustayı inkâr ederek taşın toprağın demirin bina yaptığını iddia etmekten daha büyük ahmaklık olabilir mi? Mimar Sinan’ı inkar ederek Selimiye Camisini mermer taşların yaptığını iddia etmek ne kadar akla ve bilime uygundur?


11 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page