top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

KUR'AN HARFLERİNDEKİ SIRLAR

M. Ali KAYA

Kur’ân-ı Kerimin tevafuk cihetinde tezahür eden mucizelerin bir kısmı:


1. Kur’ân-ı Kerimde “Allah” “Rahman” “Rahîm” “Rab” ve “Hû” ism-i celâli 4000 küsürdür. Aynı şekilde “Bismillahirrahmanirrahîm” hurûf-u hecâ tertibi ile cifrî 4000 küsürdür.


2. “Eli-Lâm-Mîm!” cifrî olarak 280 küsürdür. Bu Sure-i Bakara’nın 280 ayetine, hem 280 ism-i celâline tevafuk etmekle beraber ebced-i hecâî tarzdaki ikinci hesapla 4000 küsür eder. Bu da yukarıdaki beş ism-i ilâhînin adedine tevafuk etmekle beraber Besmele’nin 4000 adedine de tevafuk eder.


Böylece “Elif-Lâm-Mîm” hem müsemmâsına, hem Bakara’ya isim, hem Kur’ân’a isim, hem ikisine muhtasar bir fihriste, hem ikisinin emnuzeci ve hülâsâsı, hem çekirdeği, hem de “Bismillahirrahmanirrahîm”in mücmelidir.


3. “Bismillahirrahmanirrahîm” ebcedin meşhur bir hesabı ile “Rab” ismine müsavi olduğu gibi, “Errahmanirrahîm” deki “râ”lar ikişer sayılsa 999 olup pek çok esrara medar olduğu gibi, 19 harfi ile 19 bin âlemin miftahıdır.


4. Lafza-i Celal olan “Allah” lafzı sahifenin ahirki satırın yukarı kısmında 80 Lafza-i Celal birbirine tevafukla baktığı gibi, aşağı kısmında aynen 80 Lafza-i Celal birbirine tevafukla bakar.


Tam âhirki satırın ortasında 55 Lafza-i Celal birbiri üzerine düşüp ittihat ederek güya 55 Lafza-i Celalden terekküp etmiş bir Lafza-i Celaldir.[1] Ahirki satırın başında yalnız bazı üç harfli kısa kelime, fasıla ile, 25 tam tevafuk ile, ortadaki 55 tam tevafukuna zammedilirse 80 tevafuk olup baştaki ve sondaki 80 tevafuka tevafuk ediyor.


Bu durum hiç hikmetsiz olur mu? Hâşâ olamaz!


5. İsm-i Azam olan “Allah” lafzındaki esrara gelince: Baştaki “elif” harfi çok sırlara medar olmak için 40.000 “Lamelif” 19.000 olarak meşhur adedi göstermesi “Hüve” mecmu-u Kur’ân’da yine 19.000 olarak ikisine muvafık gelmesi. “Lam” ebcedi değeri 30 olduğu için, ona muvafık 30.000 gelmesi, yemin “vavı” olan “İsmullah” başındaki “vav” bir hesapça 23.000, diğer hesapça 20.000 gelmesi, hem “mim”in hem “lamelifin” hem “Hâ”nın 19.000 adetlerine ve Kur’ân’daki yekûnlerine muvafık gelmesi ve İsmullah başındaki “El” Lam-ı târifi 70.000 olup Kur’an kelimatının mecmuu adedi olan 70.000 adedine muvafık gelmesi…


Hem “Cim” harfinin makam-ı ebcedi 3 olup Kur’ân’da 3000 gelmesi, “Hâ” cim’in kardeşi gibi yine 3000 gelmesi “dal” ebcedde cim’in kardeşi olup 3000 gelmesi, “bâ” ve “tâ” iki kardeş gibi olduğundan 11.000 ve 10.000 gelmesi,


Hem ebcedi olarak yüksek makamda bulunan ve bir derece fesahatçe ağır olan “Sad” ve “Dat, Ğayın, Hî, (خ) Zel, Se (ث) her biri Kur’ân’da 2000 gelmesi, “Sin” üç dişine muvafık olarak 3330 gelmesi, “Tı ve Zı” iki kardeş gibi “Tı” “Zı”dan hafif olduğundan 1200, “Zı” onun kardeşi gibi nısf olarak 600 gelmesi… “Kaf” Kur’an kelimesinin ilk harfi olup Kur’an ayetlerinin mecmu adedine muvafık olarak 6000 gelmesi…


Bütün bunlar gösteriyor ki:

Hurûf-u Kur’âniyenin her biri 10 adetten 10.000’e kadar sevap meyvesi vermesine ve Kur’ân harflerini değiştirmek isteyenlerin ne derece câhil ve gafil ve ahmak olduğunu gösterir. Kur’ân-ı Kerim’in yazılışı, dizilişi o derece mükemmeldir ki, aklı bulunan kabule mecburdur. Görmeyen kör, kabul etmeyen kalpsizdir.


Evet;

“Kad yunkiru’l-mer’u zave’ş-şemsu min ramedin

Ve yunkiru’l-femu, ta’mu’l-mâi min sakamin…”


Kör olan güneşini ışığını inkâr ettiği gibi;

Hasta olanın ağzı da yemeğin tadını inkâr eder.”


[1] Mesnevi-i Nuriye’de 55 Lisanla, 55 ayrı şekilde, 55 nevi varlıkların lisan-ı halleriyle Zat-ı Vacibu’l-Vücud’un varlığı ve birliği ispat edilmiştir.

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page