top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

MÜSLÜMAN İSEVİ NE DEMEK?

M. Ali KAYA

Soru: “Hz. İsa (as) ahir zamanda gelecek ve ümmetimden olacak” diye bir hadis var mı? Müslüman İseviler ne demektir?


Cevap: Böyle bir hadisin var olduğu kesin bir gerçektir. Kur’ân-ı Kerimde de “İsa kıyametin alametidir” (Zuhruf Suresi, 43: 61.) buyrulur. Nasıl kıyamet alameti oluyor? Halbuki Hz. İsa Ahirzaman peygamberinden 600 sene önce gelmedi mi? gibi soruların


Demek ki Peygamberimizin (asm) bize bildirdiği şekilde son zamanda kıyametin bir alameti olarak gelecek.


Hz. İsa’nın ölmeden semaya ref’i ve kıyamet alameti olarak yeniden nüzul edeceğine dair kaynaklar Zuhruf Suresindeki ayetten sonra şunlardır:


1. Buhari, Mezalim, 31; Büyû, 102; Enbiya, 49;

2. Müslim, Kitabu’l-İman, 242-243; Fiten, 34-39;

3. Ebu Davud, Melâhim, 14;

4. İbn-i Mâce, Fiten, 33;

5. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 387;

6. İmam Şâranî, Tezkiretu’l-Kurtubi, 500;

7. İmam-ı Rabbani, Mektubat, 2: 1309.


- Peygamberler gelince tek başına mı her şeyi yaparlar, yoksa kendisini peygamber olarak kabul edip iman eden ümmeti, sahabeleri ile mi dine imana hizmet ederler?

- Tabii ki kendisine inananlarla beraber dine hizmet ederler. Mü’minler peygambere yardımcı olurlar. Peygamberimizin sahabeleri, Hz. İsa’nın havarileri ve Mehdi’nin de şakirtleri ve taleberi olacak ve onlarla dine hizmet edecekler.


- Hz. İsa gelince ona iman eden ve onun davasına yardım etmek isteyenler olmaz mı?

- Olması lazım..

- Peki onlara ne isim verilir?

- İsa’nın havarileri denir herhalde. Çünkü Kur’an-ı Kerimde de “Allah’ın dinine yardım eden havariler” (Saf Suresi, 61:14.) olarak geçmektedir.


- Havariler Hz. İsa'ya inananların seçkinleridir. O halde Hz. İsa (as) gelecek ve ona inananlarla din düşmanlarına, ahlaksızlığa, zulme, küfre karşı mücadele başlatacak... Hz. İsa’nın (as) etrafında toplanan ve bu mücadeleye destek olanlar Hz. İsa’nın (as) irşadı ile Kur’ân-ı Kerime ve Peygamberimize (asm) da iman ettiklerine göre onlara ne isim verilecek?


- Müslüman İsevî mi denecek?

-Böyle dense bunun bir mahzuru var mı?


- Müslüman densin. Neden İsevi müslüman deniyor?

- Peygamberimize iman eden ve dinine yardım edenlere neden “Sahabe” deniyor? Müslüman dense olmaz mıydı?


Yani sahabe denince müslüman denmiş olmuyor mu? Kaldı ki bazen mü’min, bazen de müslüman deniyor? Neden müslüman mü’min ayırımı yapıyorsunuz? İnsanlar da karıştırıyor; yani ben şimdi müslüman mıyım, yoksa mü’min miyim? Sonra Müslümanlar da kendi aralarında Sünni ve Alevi diye ayrılmışlar. Bir de bunların Nakşisi, Kadirisi, Mevlevisi var. Süleymancısı ve Nurcusu var. Neden onlara böyle deniyor? Bu bölücülüktür. Sen müslüman mısın yoksa mü’min misin? Nurcu musun yoksa müslüman mısın? Nurcu veya Nakşi isen sana müslüman diyemeyiz. Sen zatan sapıtmışsın. Bölücülük yapıyorsun. Allah ne buyuruyor. “Hepiniz müslüman olun!” (Bakara, 2: 208.) Sen nasıl sünni veya kadiri veya nurcu olursun? Diyorlar.


Biz de diyoruz ki: Biz hem mü’miniz, hem müslümanız, hem sünniyiz, hem aleviyiz, hem de nurcuyuz veya kadiri ve nakşiyiz... Böyle dersek yanlış olur mu?


- Mehdi geldiği zaman ona inananlara ve onunla beraber hizmet edenlere de Nurcu denilecekmiş öyle diyorlar.


- Olabilir. Onlar nur kitapları okurlarsa onlara Nurcu dense müslümanlıktan çıkmış olmazlar herhalde...


- O zaman Hz. İsa’ya inanıp onunla beraber Kur’an’a ve Sünnete uygun bir İslamı yaşayanlara “Müslüman İsevi” denebilir mi yani?


- Ne mahzuru var. Zaten Müslüman Alman, Müslüman Fransız, Müslüman Japon ve Çinli müslümanlar denmiyor mu? Böyle denince müslüman olmuyor mu? Kelimelere takılıp işin hakikatinden uzaklaşmayalım. Kelime oyunlarına gerek yok... İşin özüne ve manasına bakalım. Adama Ali, Ahmet, Hasan ve Meryem denince “siz oan insan demiyorsunuz” denebilir mi?


- Yani Müslüman İsevi denir öyle mi?

- Denmez mi?


- Denmez... Çünkü o zaman Hz. İsa’ya inanmış ve Hristiyan olmuş olur. Bu Peygamberimizi (as) kabul etmemek demektir. Siz bizi böylece Hırıstiyanlığa özendiriyor ve müslümanlıktan soğutuyorsunuz. Peygamberimize inanmak varken neden Hz. İsa’ya inanılsın? (Böyle diyenler maalesef var...)


- Peki kardeşim.... Söylenecek söz yok...

Bir insan inatçı olunca onunla konuşulmaz, hem inatçı hem de enaniyetli olsa hiç konuşulmaz. "Odunumun parası!" diyen adamın hikayesini hepimiz biliriz.

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page