top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

MİRACIN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ MÜJDELER

Güncelleme tarihi: 20 Mar 2021

M. Ali KAYA


SORU: Miracın faydaları nedir?


CEVAP: Mirac Gecesi Yeni Asya Gazete'sinde Mirac Gecesi Dersinde dinlediğim ve özetini yazdığım "Miracın Semeratı ve Faydaları" 500 faydasından bir kaçını şöyle fehmettim...


1. Müşriklerin 3 yıl süren BOYKOT'unun bitmesi, hz. Hatice ve Ebu Talibin vefatı ile Peygamberimizin (asm) yalnız kalması gibi zor olaylardan ve imtihanlardan sonra yüce Allah Peygamberimizi kendi katına alarak taltif etmesi büyük bir hadisedir. Peygamberimize ve müslümanlara büyük bir teselli olmuştur.


2. Peygamberimiz (asm) gaybî olarak anlattığı İman Hakikatlerini gözü ile görmüş ve ahiret alemlerinde gezerek aynel-yakîn ve Hakka'l-Yakin görüp mü'minlere ve insanlara müjde getirmiş ve "anlattığım iman hakikatlerini yaşayarak gördüm" demiş ve her müminin yaşayabileceği müjdesini getirmiştir.


3. İnsanın Allah katındaki değeri ve kainatın meyvesi olması hakikati MİRAC ile tahakkuk etmiş ve sema ehli olan meleklere de Peygamberimizin (asm) şahsında İnsanın değeri ve Allah'a olan yakınlığı gösterilmiştir.


4. Allah'ın rızasını kazandıracak amellerin neler olduğu ve Allah'ın neden razı olduğu MİRAC ile anlaşılmış ve ispat edilmiştir. Böylece insana Allah'ın rızasını kazandıracak amellerin yolu açılmıştır.


5. Peygamberimizin bedeni ile gittiği MİRAC yolculuğunda GÖZÜ ile Allah'ın cemalini görerek ve KULAĞI ile Allah'ın KELAMINI işitrek insanlığın da CENNETİ kazanması halinde CENNETTE Allah'ın CEMALİNİ GÖZÜ ile görebileceğinin müjdesini getirmiştir.


6. SAADET-İ EBEDİYE'nin her mü'mine mümkün olduğunun müjdesini de MİRAC ile Peygamberimiz (asm) insanlara getirmiştir.


7. Peygamberimiz (asm) MİRAC yoluyla AHİRET alemelerini CENNET ve CEHENNEMİ gezerek insanın amellerinin ahiretteki neticelerini gözü ile görmüş ve insanlığa haber vermiştir.


8. Şirk koşmadan vefat edenlerin diğer günahlarının affedilerek ebedi Cennete girecekleri müjdesini getirmiştir.


9. Allah'ın rızasını kazanmanın yolunun 5 Vakit namazı vaktide kılmak olduğunun müjdesini getirmiştir.


10. Fatiha Suresi ikinci defa MİRAC'da nazil olarak FATİHA suresini okuyan ve namaz kılanların Affa mazhar olacakların müjdesini getirmiştir.


11. Amenerrasülü ile başlayan ayetlerin MİRAC'da Doğrudan Allah'tan alıp insanlara getirmesi ile Bu ayetlerle Allah'a dua edenlerin günahlarının affedileceği müjdesini getirmiştir.


12. Tahiyyatta okunan Selamlamanın insanlar ve özellikle müslümanlar arasında "Esselamü Aleyküm" diye SELAM'laşmayı sünnet ve ŞEAİR haline getirmiştir.


14. Nefsin terbiye edilmesi ile insanın CENNETİ saadet-i Ebediyeyi kazandıracak mertebeye insanın ulşatıracağının müjdesini ve insanın bu bedeni ile dirilip CENNETTE nefsin ne derece mükemmel bir mertebeye çıktığını göstermiştir.


16. İnsanın Allah katındaki değeri MİRAC ile anlaşılmıştır.


17. İsra Suresi birinci ayette yüce Allah “İnnehû Hüve’s-Semiu’l-Basîr” buyuruyor. İnne ifadesi Arapça’da kesinlik ifade eder. “Hu” zamiri ile de Necm Suresindeki Mirac hadisesine remzederek “O Peygamber gözü ile kulağı ile “gözü kaymadan ve şaşmadan” (Necm Suresi, 17.) semavatta gezmiş, cennet ve cehennemi müşahede etmiş ve “hakka’l-yakîn” imanın erkanına şahit olmuş olduğunu ifade ediyor.


18. Peygamberimiz (asm) “Alem-i bekâdaki” rahmet hazinelerini görmüş, keşfetmiş, gelmiş ve beşere ders vermiştir. Bu müjde insanlık için ne kadar değerli olduğu şununla anlaşılır ki idamlık birisine aff-ı şahane ile padişahın yakınlığında bir saray ikram edildiği müjdesi verilse ne kadar sevinir aynen öyle de böyle sevinçleri ins ve cin sayısında topla sonra bu müjdeye değer ver...


19. Yüce Allah Peygamberimize (asm) Hz. Musa (as) ile istişare etmesini vahyeder. Hz. Musa (as) da 50 vakit namazı ümmetin kaldıramayacağını ve Yüce Allah’a rica ederek onu 5 vakte indirmesini tavsiye ederek biz insanlığa “İstişare”yi öğretmiş ve istişare etmeden iş yapmamayı bu ümmete hediye getirmiştir. Biz insanlara “İstişare edenin pişman olmayacağı” gerçeğini öğretmiştir.


DAHA bunun gibi beşyüzden fazla faydaları vardır...

18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page