top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

NASIL ZENGİN OLURUZ?

M. ALİ KAYA

SORU: Külliyatta İslamdaki geçim kaynakları nasıl izah ediliyor? Devlet ve fert olarak zengin olmak için Risale-i Nura göre nasıl bir strateji izlemeliyiz? Hangi meslekleri tercih etmeliyiz? Fakirlikten, cehaletten, zaruretten kurtulmanın yolları nedir?


CEVAP: Fıtri, üretime dayalı ve helal kazanç yolu üçtür: Bunlar da "Ziraat, ticaret ve sanattır." Bir ülkede bu üçüne değer verilir ve üretim arttırılırsa zenginlik artar. Zenginlik paranın artması değil, malın çoğalmasıdır. Şayet mal azalır para artarsa paranın değeri düşer. Yani enflasyon olur. Para bir mal değildir, malın değerini belirleyen bir ölçü birimidir. Bankalar parayı bir mal olarak görüp faiz ile paradan para kazandığı için bu para helal değildir ve faiz bu nedenle haramdır. Zira burada başkasının emeğini çalmak vardır. Zira değer ve hak ya mal ile veya emek ile elde edilen kazançtır. Ortada emek, risk ve mal olmadan kazanılan para haramdır.


Memuriyet ziraat ve ticaret ve sanata yardımcı olmak ve bu meslek erbabının aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek, hürriyeti, adaleti ve güvenliği sağlamak içindir. Devlet hürriyeti, güvenliği ve adaleti sağlamıyor da ticaret ve ziraat ve sanatla meşgul oluyorsa bu durumda devlet yok, tüccarlık ve mütaaitlik yapan bir bürokrat kesimi var demektir ve hiç kimse devletle yarışamaz. Zira devlet risk almaz, vergi ve kira ödemez, mülkiyet satın almaz. Zaten her şeye kuvvetle el koyar. Bunlarla halkın yarışması ve kazanması imkansızdır. Bu durumda devlet rüşvetin, memuriyetin ve rantın kaynağı olur ve herkes gözünü devlet kapısına diker memur olmak ister o devlet de fakirleşerek zamanla çöker.


Bir ülke ziraat, ticaret ve sanata önem verir, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği su, hava, toprak, maden, orman, nehir ve güneşten istifade eder, ham maddeyi mamul madde haline getirirse zengin olur. Zenginliğin bir başka helal yolu yoktur.


Risale-i Nurda ve dünyada Hz. Ademden kıyamete kadar durum budur.

43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page