top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

NİFAK ALAMETLERİ

M. Ali KAYA

SORU:

Değerli ağabeyim külliyat nokta-i nazarından ve aşağıdaki ifadeler bağlamında münafıklık müessesesini ve ülkemizdeki tezahürlerini nasıl değerlendirirsiniz? Selam ve dua ile...


Senin o müteaddi ve semm-i sâri olarak gördüğün zararlar, münâfıkların netice-i hileleri ve ihtiyarları dahilinde yaptıkları hud’a ve mekirlerin sonuçları değildir. Belki o mütefessid tabiatları ve mütefessih fıtratları ve de müteaffin, kokuşmuş vicdanları, marazın sirayet etmesini sağlamıştır. Zira onlar Allah’ı (cc) Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselamı ve mü’minler cemaatini aldatmaya çalıştılar. Oysaki Cenâb-ı Alîm-i mutlak her şeyi bilendir. Peygamber-i zîşâna da vahiy ile bildiriliyor. Mü’minler ise, ne onlardan hile gizlenebilir, ve ne de onlar aldanırlar. Böylece sabit oldu ki; münâfıklar ancak kendi kendilerini aldatıyorlar.” (İşaratu’l-İ’caz, Yeni Asya Neşriyat, 2011, s. 148.)


CEVAP:

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “O münafıklar güya mü’minleri aldatmaktırlar, gerçekte onlar kendilerini aldatmaktadırlar da farkında olmazlar.” (Bakara Suresi, 9.) buyurur. Bediüzzaman bu ayetin tefsirinde münafıkların bozuk fıtratlarından dolayı yaptıkları hilelerinin Allah’a ve peygambere, yani dine zarar vermediğini ancak kendilerine zarar verdiğini açıklıyor. Çünkü Allah onların hilelerini biliyor ve peygamberine de bildiriyor. Gerçek mü’minler de imandan kaynaklanan feraset ve ileri görüşlülük ve nurlu akılları ile hilelerini ve sonuçlarını görerek tedbir alıyorlar.


Dolayısıyla o aptallar hile ile ve nifakla baltayı kendi ayaklarına ve kalplerine vuran kafasız adamlardır. İmandan, Allah’ın rızasından ve mü’minlerin sevgisinden mahrum kaldıkları ve Allah’ı aldatmak gibi aptalca işlere giriştikleri için kendilerine felaketi ve cehennemi mü’minlere de sevabı ve cenneti kazandırıyorlar. Ama kafasızlıklarından bunu da anlamıyorlar. Hayvan bile kendine zarar vermez, tehlikeyi gördüğü zaman kaçar. Bu münafıklar hayvan kadar bile olamıyorlar” buyuruyor.


Onun için...

Münafıkların yeri cehennemin en alt tabakasıdır.” (Nisa Suresi, 145.)


Onlar hayvan gibi, hatta daha adidirler.” (Araf, 179; Furkan Suresi, 44.)


39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page