top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

NUR TALEBESİ OLMAK

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2022

M. ALİ KAYA

Nur Talebelerine Ahirzaman Sahabeleri denir mi?


Soru:

İmamı Rabbaninin (ra) “1000 seneden sonra vilayet- aradaki mesafe açıklığından dolayı- nübüvvet verasetine inkılâp edecek” sözleri ile ifade buyurduğu hakikati Nurların temsil ettiği söylenebilir mi?


Üstadımızın aşağıdaki ifadeleri Nübüvvet verasetinin bir tezahürü müdür? Nur talebelerine ahirzaman sahabeleri denebilir mi? Hızlı tekamülün sırrı nedir?


"Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar."


Cevap:

Ahir zamanda gelecek olan Mehdi Hakaik-ı imaniyeyeyi ispat edecek, ilmi ihya edecek ve sahabe mesleğini açacaktır. Bu Risale-i Nurlarla tahakkuk etmiştir. Kırk günden kırk seneye kadar seyr-i süluk ile alınan mesafe ve terakkiyat Risale-i nurlar ile kırk güne inmiştir. Buna lakayat kalanlar aklı olamayanlardır.


Veraset-i nübüvvet demek sahabe mesleği demektir. O da imana hizmet ve imanda terakki ve tekamül yoludur. Nur talebeleri bu yolun yolcusudur. İmana hizmet etmek şartı ile... (öyle iddia ile ve tembelane ve başka meslek ve meşreplere meyil ile ve ehl-i dalalet ve ehl-i bid'aya alet olmamak ve deccal ve süfyanı tanıyıp onlarla mücadele etmek şartıyla...)


Risale-i Nur Talebelerine Nurcu ve Risale-i Nur talebesi denir. Ahir zaman sahabeleri gibi unvanlar verilemez. Sahabe Peygamberin (asm) zamanında onunla iman davasına hizmet edenlere verilen unvandır. Başkaları için kullanılamaz. Nur Talebesi ve Nurcu tabirini Risale-i Nurda Bediüzzaman vermiştir. Neden ona kanaat etmeyip başka unvanlar peşinde koşulsun ki? Yetmiyor mu?


Unvanlar ile Allah rızası kazanılmaz. Allah rızası salih amel, imana hizmet, nefsi terbiye, şeytanla, din düşmanları olan Deccal ve Süfyanla mücadele ile ve hiçbir beklenti içinde olmadan bu hizmetleri Allah için ihlasla yapmakla elde edilir.


Selamlar.

113 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page