top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

NURCULAR DEMOKRATLARA NOKTA-İ İSTİNATTIR

M. Ali KAYA


1. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri "Vazifemiz, siyaseti dine alet ve dost yapmaktır." (EL, 2:263.) buyurur. Siyasetin dine alet edilmesi ne demektir? Dinin emirleri olan “Hürriyet, Adalet, Meşveret, Liyakat, Ehliyet ve Kanun hakimiyetinin” sağlanmasıdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Zira din bunları ya doğrudan veya “Makasıd-ı Esasiye” olarak istemektedir.


Dinin hukuk alanındaki amaçları “Hayat hak ve hürriyeti, Mülkiyet hakkı ve hürriyeti, Din ve Vicdan Hak ve Hürriyeti, İlim ve Fikir Hak ve Hürriyeti” olmak üzere beş amaçtır ki bunlara “Makasıd-ı Şeria” yani dinin dünyevi ve hukuki amaçları denir. Siyaset bu amaca hizmet ederse dine hizmet etmiş olur.


Bu amacı kim gerçekleştirebilir? Baskıcı bir anlayış ve sistem bu amaçlara hizmet edemez. Zira Müstebit bir ruh "Hürriyet, Adalet, Meşveret, Liyakat ve Kanun Hakimiyetini" istemez. Bu sebeple "Dini kendi amaçlarına kullanır." Yani dini siyasete alet ederek kamuya, halka hizmet yerine kendine ve yandaşlarına hizmet eder.

Bu gerekçelerden dolayı dine hizmeti ancak HÜRRİYETÇİ DEMOKRATLAR yaparlar.


2. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin boyun eğmediği beş paşa: Abdulhamid’in Zaptiye Nazırı Şefik Paşa, Divan-ı Harb-i Örfi Reisi Hurşit Paşa, Rus Orduları Komutanı Nikola Nikolaviç, İstanbul İngiliz İşgal Komutanı Maitland Wilson, TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa…


NURCULAR NEDEN DEMOKRATLARA NOKTA-İ İSTİNATTIR?


a. Bu vatanda şimdilik dört parti vardır. (EL, 386-387.)

b. Demokratlar dine taraftardırlar. (EL, Son Ders, 455-460.)

c. Demokratlar din hürriyetine taraftardırlar. (Tarihçe, 553.)

d. Nur Talebeleri Demokratlara manen ve maddeten yardım etti. (EL, 2:263.)

e. Demokratlar Nurcularla müttefiktir. (Beyanat ve Tenvirler, s.11-12.)

f. Demokratlar Nurculara taraftardır. (EL, 2:297.)

g. Halkçıların Nurcuları Demokratlar aleyhine geçirerek hükümeti yıkma planı vardır. (EL, 2:267.)

h. Demokratların hatalarına “Ehven-i şer” deyin ve onları tenkit etmeyin ve desteğinizi çekmeyin. (EL, 455-460.)


DEMOKRATLAR KİMDİR?

Ahrar-ı Osmaniye Fırkası (Ahrarlar) 1910'da kapandı.

35 sene sonra dirildi: 1945 DEMOKRAT PARTİ KURULDU.

60 DARBESİ İLE DP Kapatıldı ADALET PARTİSİ kuruldu.

1980 DARBESİ ile AP kapatıldı ve DYP DOĞRU YOL PARTİSİ Kuruldu.

DYP GÜNÜMÜZDE DP (DEMOKRAT PARTİ) OLARAK YOLA DEVAM EDİYOR


Soru: Demokratlar Bediüzzaman'ın tespiti ve ifadesiyle siyaseten Ehven-i Şer ise demokratların dışındaki partiler ne oluyor?


Cevap: Demek ki “Azam-ı Şerdir. Büyük şerdir. Demokratlara ehven-i şer diyen Bediüzzaman hayırlı olan parti vardı veya olacaktı da (Haşa!) bizden mi gizledi? Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İttihad-ı İslam Partisi”nin din adına çıkabileceğini ancak şartının yüzde altmış yetmiş tam mütedeyyin bir cemiyette buna izin verilebileceğini ifade eder. Yüzde altmış yetmiş tam mütedeyyin olmak ise günümüz şartlarında mümkün görünmemektedir. Bu sebeple ancak “Ehven-i Şer” olarak Demokratların desteklenmesi gerekmektedir. Demokratlar ise sözde demokrat değil gerçekte demokrat olan DP ve devamı olan DP’dir.


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page