top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

PERSONEL EĞİTİMİ

M. Ali KAYA

Eğitim sonuçları değiştirmek için başlangıçları ve zihniyeti değiştirme faaliyetidir. Bu faaliyetten sonuç alabilmek için öncelikle eğitim ordusunun ve personelin eğitimine, zihniyet ve anlayışlarının değişimine ihtiyaç vardır. Böylece yeni bir düşünce tarzı kazandırılır ve metotlu bir eğitim süreci dahilinde kültür değişimi sağlanır. Bütün bu faaliyetlerin tümüne personel eğitimi adı verilir.


İyi bir yönetici personelinin eğitimine önem verir. Okumaya ve araştırmaya teşvik eder, yeniliklerin takibini ister ve bu konuda onlara yardımcı olur. Bizim milletimiz görevlendirmeye yatkın olduğu için üstleri kendilerine bir görev vermezse kendiliğinden harekete geçmezler. Bunun için personelinizden gazete ve dergileri takip ederek ilginç makaleleri ve yenilik haberlerini dosyalayarak kendinize iletilmesini ve iş yerinizin belli köşelerinde küçük bir duvar gazetesi oluşturmalarını isteyerek personelinizin eğitimine katkıda bulunmuş olursunuz.


Eğitilmiş yönetici ve elemanlar, eğitim görmemiş rakiplerini kolayca geçerler. Personele öğrenmeyi gerekli kılacak imkan ve şartları sağlamak ve öğrenmek için nedenler oluşturmak iyi bir yöneticinin vasıflarındandır. Onlara yeni bilgilerin ne gibi yarar sağlayacağını çeşitli vasıta ve vesilelerle izah eder. İdareci elde edilen bilgilerin pratik hayatta uygulanabilir olmasına da dikkat etmelidir. Ya zaman tasarrufu veya nakit tasarrufu yapılacağı veya daha fazla verim elde edebileceği gibi pratik ve elle tutulur faydalarını gösterebilmelidir. Bu yöntem personel üzerinde etkisini kısa zamanda gösterir.


İyi bir yönetici personelini giderlerinin kurumca karşılanacağı çeşitli kurs ve seminerlere göndermeyi kendisine vazife bilmelidir. Personelinin eğitimini ve tatilini düşünmeyen bir yönetici zamanla müessesesini geliştiremez ve verim artışı sağlayamaz. Personel eğitimine sarf edilen para, hizmet ve kalite verimliliği olarak mutlaka fazlasıyla müesseseye döner.


Personel eğitimine önem vermek personele önem vermek demektir. Böyle bir yönetici uzun vadede koltuğunu koruduğu gibi, müessesenin devamına, müşteri memnuniyetine ve verimliliğine çok büyük katkılarda bulunur. Kalite artar ve müessesenin saygınlığını temin etmiş olur.


Özetleyecek olursak, gelmiş geçmiş idarecilerin en adili ve mükemmel örneği olan Hz. Ömer'in (ra) dediği gibi “İyi bir idareci halkının kendisinden memnun olduğu ve halkını düşünen idarecidir. Kötü idareci ise halkın kendisinden nefret ettiği ve kendisinin de halktan nefret ettiği idarecidir.” Bu sözün üzerine başka ne söylense gereksiz olacağı için, iyi bir idareci olmak isteyenlere Hz. Ömer (ra) ın sözünü rehber etmelerini tavsiye ediyoruz.


Evet, personelini düşünmeyen ve onların eğitimine önem vermeyen idareci aslında kendisine kötülük ediyor demektir. Başkaları için yaşayın ki, olar da sizin varlığınızla mutlu olsunlar ve sizi yaşatsınlar.


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page