top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

RİSALE-İ NURLAR NASIL TEFSİRDİR?

M. Ali KAYA

Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdığı bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce "İşaratu’l-İ’caz" isimli eseri yazmıştır. Bu eser, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk otuz üç ayetini sırayla tefsir etmektedir. Arapça olarak telif olunan bu eser, Kur'an'ın nazmındaki mucizeliği göstermede bir şaheserdir. Müellif, Kur'an'ın tamamını bu minval üzere altmış-yetmiş cilt olarak tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar zinciri onu Türkçe bir Kur’an tefsiri yazmaya sevk eder. Sürgüne gönderildiği Barla, Kastamonu ve Emirdağ’da, ayrıca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde yirmi üç yıl boyunca tefsirini yazmaya devam eder.


Risale-i Nur, Kur'an'ın baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civarında ayetini açıklar. Açıklanan bu ayetlerin ışığında, diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir altyapı kazandırır.


Risale-i Nur'da ele alınan ayetler, genelde din düşmanları tarafından tenkit konusu yapılmış ayetlerdir. Risale-i Nur, onların tenkit ettikleri noktalarda i’caz parıltıları olduğunu, aklı başında olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahları sonucu olarak, nice din düşmanı ikna olmuş, İslam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en azından ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalmıştır.


Risale-i Nur'da, söz gelimi “Namaz nasıl kılınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Çünkü bunlar tüm İslam İlmihali kitaplarında ve Fıkıh kitaplarında cevaplandırılmıştır. Ama, “Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden soruların cevabı, gayet mükemmel bir şekilde ele alınır. Onu okuyan biri, namaz kılma konusunda ikna olunca, nasıl kılınacağını İlmihal ve Fıkıh kitaplarından öğrenir.


Risale-i Nurlarda Peygamberimizin (asm) Allah’ın Resulü olduğu ve mucizeleri en güzel şekilde ispat edilmiş ve “Sünnet-i Seniyye” Risalesi ile sünnetin önemi izah ve ispat edilmiştir. Ama, Peygamberimizin sünnet olan ibadetlerinden ve ahlakından bahsedilmemiş, onları öğrenmek için İslam alimlerinin yazdıkları Hadis, Siyer ve Ahlak kitaplarına yönlendirilmiştir.


Risale-i Nurlar iman ve İslam hakikatlerini savunur, günümüz ilim ve fenleri ile akıl ve mantık kuralları ile izah ve ispat eder. İslam’ı yaşamak ve ibadet etmek için ise okuyanlarını İslam bilginlerinin kitaplarına havale eder.


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page