top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

SİYASİ SOHBET

M. ALİ KAYA

İnsanlar siyasetle idare edilirler. Siyaset yönetimin vazgeçilmezidir.


Bir toplumda adalet varsa yöneticilerin becerisidir; zulüm varsa yöneticiler sorumludur. Zira vazifeleri emniyet ve asayişi korumaktır. Gerisini vatandaş zaten yapar…


1. Allah iktidarı dilediğine verir. İstediğini aziz, dilediğini de zelil kılan odur. (Âl-i İmran, 3:26.)


2. İyiler idareye gelirlerse namazı ve zekâtı verir, emr-i maruf ve nehy-i ani’l-münkeri yaparlar. (Hac, 22:41.)


3. Kötüler idareyi ele alırsa yeryüzünde fesat çıkartırlar, ekini ve nesli yok etmeye koşarlar. (Bakara, 2:205.)


4. İnsan ameli ile mükafatı ve cezayı hak eder. “Allah padişahlar padişahıdır, padişahların kalbi Allah’ın parmakları arasındadır. Dilediği gibi hükmeder. Hükmünü padişahlasın ağzından icra eder. "İnsanlar Allah’a itaat ederlerse idarecileri iyi niyetli, merhametli ve adil olurlar. İnsanlar Allah’a isyan ederlerse yöneticileri katı kalpli, zalim ve gaddar olurlar. Toplumu istibdad ve zulümle idare ederler. Allah padişahlar ile o toplumdan intikamını alır. Öyle ise insanlar Allah’a itaat etmeli padişahlara sövmekle meşgul olmamalıdır.” (Hadis-i Şerif)


5. Peygamberimiz (asm) vefatından önce mescide çıktı ve şöyle buyurdu: “Halk Allah’a itaat ederse padişahları da öyle olur. Halk Allah’a isyan ederse idarecileri de öyle olur. Sizler nasıl olursanız idarecileriniz de öyle olurlar. “Kemâ tekûnû yevellâ aleyküm.”


6. Siyasetin amacı istibdada geçit vermemek, hürriyet ve adalettir. Adalet ancak hür ortamda tecelli eder. İstibdad zulümü artırır ve adaleti ortadan kaldırır. Siyasetin amacı hürriyet ve adalettir. Kanun hakimiyetini sağlamak yöneticinin görevidir. Kanun hâkim olmazsa şahıs hâkim olur, istibdad tevzi edilir, yaygınlaşır. Siyasilerin vazifesi hukukun üstünlüğünü sağlamaktır.


7. Siyaset teknik bir meseledir. Bediüzzaman siyaset bir sanattır, sanat ise maharet ister, ehline verilmelidir. Ehli ise bu zamanda demokratlardır. Zira demokratlar ırkçı ve ideolojik düşünmezler, taraf değillerdir bu sebeple adil olabilirler. Tarafgir ise kendi tarafını tercih eder adalet edemez.


8. “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, maarif ve ittifak silahı ile cihad etmeliyiz.” (Bediüzzaman) Bu zamanda düşman şeklini değiştirmiştir.


9. “Bu vatanda dört parti vardır.” (Bediüzzaman) Buna göre siyaset şekillenir.


10. Sıkıntının sebebi, İstibdadın farklı şekillerde yaygınlaşması, hürriyetlerin kısıtlanması ve ordunun siyasete karışması. Çaresi hürriyet ve demokrasidir.


11. Ülkede birlik ve beraberliğin adresi Demokrat Misyon ve Demokrat zihniyettir. Bu da Ahrar ve Demokrat çizgide kendisini gösterir. Demokrat kafaya sahip olmayan demokrasiyi kendi ideolojisine ve ırkçı düşüncesine alet eder. Demokrat misyon DP’dir. Zira partiler kökenlerine bağlıdır ve her parti kuruluş amacına hizmet eder. Ahrar ve DP mirasına sahip çıkan tek parti vardır o da DP’dir.


12. DP’nin iktidarı ülkenin demokratikleşmesine sebeptir.


13. Herhangi bir organizasyonun temel prensipleri şu şekildedir. “Mesailerin tanzimi, emniyetin tesisi, teavün düsturunun teshili ve müfritane irtibat ile istişaredir.” Haklı şura “ihlas ve tesanüdü netice verir.” İhtilaf ve teşettüt-ü efkârı doğuran bir istişare şer’î bir istişare değildir. Zira fitneyi uyandırmak amacı ile ehl-i dalalet toplantı yapar ve kararlar alabilirler. Bu haklı ve meşru bir istişare sayılmaz.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page