top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

SİGARA HARAM MIDIR?

M. Ali KAYA

Peygamberimiz (asm) "Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur..." (Müslim, Müsâkât, 107.)


Ayrıca “Ey insanlar! Allah"tan korkun ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah"ın kendisine takdir ettiği rızkı —geç de olsa— elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah"tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haram olanı terk edin!” (İbn Mâce, Ticâret, 2.) buyurur.


Bir şeyin haram olması için ya ayetle veya hadisle yasaklanması ve ulema arasında ihtilafın olmaması gerekir. Ulema haram mı değil mi diye tartışıyor ise kesinlikle haram değildir. Zira haramlar bellidir. Tartışma bir şeyin haram olmadığının delilidir.


Bu fıkıh kaidesine binaen Sigara haram değil mekruhtur. İsraf boyutu ve sağlığa zararlı olması bizatihi sigarayı haram yapmaz. İsraf ayrı haram, sağlığı korumak ayrı meseledir. Birbiri ile karıştırılmamalıdır.


Delil-i şer’î, ya kat’î veya zannîdir. Delil-i kat’î bilâ-şek makbuldür. Zannî delil ile haram hükmü verilmez.


Ama şu var ki akıllı bir adam sigara içse de tiryakisi olmaz. Bir maslahata binaen bazen içmesinde sakınca yoktur.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page