top of page
  • M. Ali KAYA

SİMA-İ RAHMAN NE DEMEK?

M. ALİ KAYA

SORU:

Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve iyyake nabudü ve iyyake nestain deki hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder."


Bu paragraftaki sima-Rahmani mihenkinden izahları nasıl anlamalıyız? Selam ve dua ile…


CEVAP:

Tevhid sırrını mahlukatta gösteren, tevhide en mükemmel ayine olan ve tevhid hakikatini en güzel şekilde anlayan, Tevhidi ders veren Sıfat-ı Seb'a olan "Hayat, ilim, irade, kudret, görme, işitme, konuşma" sıfatlarının cüz'i tecellisine mazhar olan ve bunlarla beraber diğer "Esma-i Hüsna" ya ayine olup tüm esmaya bir merkez hükümünde cüz'i tecellilerine mazhar olan ve bu münasebetle tüm kainata ve eşyaya ihtiyaç duyan ve Allah'ın "Rahman" ismine en mükemmel yansıtan, "İyyake na'büdü ve iyyake nestain" deki ibadet ve ihtiyacı sadece Allah'a yönelten ve bu hitaba muhatap olan ve bu hitpla Allah'a yönelen İNSAN'dır.


Bu nedenle peygamberimiz (asm) "Allah insanı Rahman suretinde yarattı." buyurur. Yani Bediüzzaman'ın Birici Sözün İkinci Makamında izah ettiği gibi "İnsan İsm-i Rahmanı tamamıyla gösterir bir surettedir." Bu nedenle Vahye muhatap olmuş, dünya ve ahiret, cennet ve cehennem İnsan için yaratılmış ve Allah tüm varlıkları her şeyi insanın hizmetine vermiştir. İşaratu'l-İ'cazda tefsir edildiği gibi "Her şey insan için yaratılmıştır." (Bakara Suresi, 29. Ayetin tefsiri)


Sima-i Rahmanın mihenkleri ve ölçüleri bunlardır. Zira Tüm Esmanın tecellisinden "İsm-i Rahman" tezahür eder ve bu da kamil manada insanda tezahür eder. Bu nedenle Besmele de Allah kendisini Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Rahman dünyaya ve alem-i şahadete bakar, Rahim ise ahirete ve alem-i melekuta bakar ve tüm Esma-i Hüsna bu iki isimden Celali ve Cemali isimler olarak çıkar…

Baki selamlar...

14 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page