top of page
 • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

SİYASİ ÖLÇÜLER VE VECİZELER

M. ALİ KAYA

1. Partiler kökenlerine bağlıdır. Hangi kökenden geliyorsa ona hizmet ederler.


2. Her parti kuruluş amacına hizmet eder. Bir siyasi hareket nasıl doğarsa öyle devam eder.


3. Partilere dışarıdan yama tutmaz.


4. Fikir partilerinde liderin önemi yoktur. Parti liderleri ve üyeleri o partinin fikrine hizmet ederler. Kendi özel fikirleri partiyi etkilemez. Misyon devam eder.


5. Demokrat olmayanlar demokrasiye hizmet etmezler. Parti Demokrat olduğu gibi partinin lideri ve üyeleri de demokrat olması gerekir. O zaman demokrasi güçlenir.


6. Demokrat ideolojik ve ırkçı olmayan demektir. Demokrat, tüm fikir ve düşüncelere eşit mesafededir. Din ve Vicdan Hürriyeti ile İlim ve Fikir Hürriyetini savunur. Bunun kendisi için değil herkes için ister.


7. Demokrat biri ancak Demokrat Partide demokrasiye hizmet eder. Irkçı ve ideolojik bir partide bulunursa o partinin misyonuna hizmet eder. Demokrasiyi de o zihniyetlere alet etmiş olur.


8. Peygamberimiz (asm) “Kişi hangi kavmin sayısını çoğaltıyorsa ondandır” buyurmuşlardır. Bu sebeple Irkçı ve ideolojik bir partide bulunan bir demokrat o zihniyete hizmet ediyor demektir.


9. Irkçı ve ideolojik partilerin demokratlık iddiası demokrasiyi istismar amacına yöneliktir. Irkçı ve ideolojik düşüneneler ve dini siyasete alet edenler demokrat olamaz ve adaleti sağlayamazlar. Zira taraftırlar, taraf olan liyakate ve adalete uygun davranamaz.


10. Lider partileri lideri gidince kendileri de misyonlarını tamamlayarak siyasi hayatta yokluğa mahkum olurlar.


11. Bediüzzaman “Bu vatanda dört parti vardır” buyurur. Öyle ise dört zihniyet vardır. Bunlar da “Demokrat” “Milletçi” “Halkçı” ve “İslamcı” zihniyettir. İslamcı bir anlayışın partileşmesi için toplumun % 70-80’i tam mütedeyyin dindar olması gerekir. Bu günümüzde imkansızdır. Öyle ise İslamcı bir parti yoktur. Halkçı Parti kemalist ve ideolojik olduğu için demokrat olamaz. Milletçiler de milletin milli ve manevi değerleri üzerinden siyaset yapanlardır. Milli değerleri istismar edenler ırkçı, manevi değerlerini istismar edenler de dincidirler. Bunlar da taraftır, ideolojiktir, bu sebeple liyakate ve adalete muvaffak olamazlar. Demokratlar ırkçı ve ideolojik olmadıkları ve hürriyetçi oldukları için taraf değillerdir, liyakate ve adalete muvaffak olurlar. Bu sebeple Bediüzzaman “Ahrar ve Demokratların Hürriyet-i Şer’iyeye vesile olacaklarını söyler” ve onları bu sebeple destekler.


SİYASİ VECİZELER

 1. “Yarını görmenin bir yolunu bulamazsak bu günkü meselelerimizi çözemeyiz.” (Dean Rusk)

 2. “Tecrübe haşin bir öğretmendir; önce imtihan eder, sonra ders verir.” (Ernon Law)

 3. “En büyük şahsiyetler ızdıraplardan doğmuştur.” (E. E. Chapin)

 4. “Bu topraklar cesur insanların ülkesi olmaya devam ettiği sürece hür kalacaktır.” ( Elmer Davis)

 5. “Mazisinin şuuruna sahip olmayan bir millet, tıpkı bir fert gibi zaval rüzgârları karşısında başıboş ve himayesizdir.” (Lyndon B. Johnson)

 6. “İyi huyları terk etmek, kötü huyları terk etmekten çok daha kolaydır.” (Samerset Maugan)

 7. “İnsan boşluk içinde uzun müddet yaşamaz. Eğer bir gayeye müteveccih değilse, sadece atalete düşmekla kalmaz; fıtratındaki kabiliyetler maraz ve ye’se, en nihayet tahripçi faaliyetlere dönüşür.” (Rollo May)

 8. “Hürriyet sorumluluk demektir; bu yüzden çokları ondan korkar.” (G. Bernard, Shaw)

 9. “Felsefe insanı hiçbir yerden alıp, hiçbir yere götüren yolların haritasıdır.” (Ambrose Blerce)

 10. “En güçlü insanlar kendi kendilerini reddetmesini bilen ve gelecek devirlerin bir parçası olabiliendir.” (Milocan Cilas)

 11. “Kendisinin ve hemcinslerinin hayatını gayesiz bulan, yalnız bedbaht değil, aynı zamanda hayata da liyakatsiz kimsedir.” (Albert Einstein)

 12. “Çerçevenin içinde olanın resmi tam olarak görmesi imkansızdır.” (R. S. Trapp)

 13. “Dahiler onlara attığımız taşlarla bizim için yeni yollar yaparlar.” (Paul Eldridge)

 14. “Sevgi öğrenilmek ister; nefret ise eğitim istemez; yalnız tahrik edilmek yeterlidir” (Katherine Anna Porter)

 15. “Gerçek gözümüzün önündedir. Yanılmamız gerçeği görmediğimizden değil, böylesi daha rahat olduğu içindir.” (Alexander Soljenistin)

 16. “Medeniyet nizamla başlar, hürriyetle yaşar, kaosla ölür.” (Will Durant)

 17. “Söz hakkı hürriyetin başlangıcıdır; ama bu hakka önem kazandıran şey dinlemektir.” (Wlater Lippman)

 18. “İnsanların bir çoğu bir problemi çözmek için sarfettikleri zaman ve enerjiden daha fazlasını problemin etrafında dolaşarak harcarlar.” (Henry Ford)

 19. “Kanunlar perdesinde adalet namı altında devam eden bir istibdaddan daha zalimi yoktur.” (Baron de Montesgueu)

 20. “İtaatsizlik şerlerin en kötüsüdür. Bir milleti tahrip eden de budur.” (Jean Aronvilh)

 21. “Peşin fikir, muhakemesiz hükümdür.” (Voltaire)

 22. “Ya hep birlikte kardeşçe yaşayacağız, ya da hep birlikte ahmakça yok olacağız.” (Martin Luther King)

 23. “Medeniyet ikna gücünün maddi kuvvete galebesidir.” (Paluer Wrigt)

 24. “Dünyada yegane muharrik güç dindir.” (George Bernard Shaw)

 25. “Başarının çalışmadan önce geldiği tek yer lügattir.” (Arthur Bristone)

 26. “Koyunu kurdun ağzından kurtaran çoban, koyunun gözünde hürriyet kahramanı, kurdun gözünde ise hürriyet düşmanıdır.” (Abraham Lincoln)

 27. “Fena fikirlere karşı en emin silah doğru fikirlerdir.” (A. Whiney Griswald)

 28. “Ebedi teyakkuz hürriyetin fiyatıdır.” (Wendell Phlip)

 29. “Timsahla uzlaşmanın yolu onun tarafından yutulmaya razı olmaktır.” (Konreal Adenauer)

 30. “Büyüklük kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktır.” (Henry Ward Beccher)

 31. “Hükümet etmek halkı bir arada barış ve saadet içinde yaşamasını temin etmektir.” (Felix Frankfurter)

 32. “Birbirimizi vurmaksızın ateş edebileceğimiz çok hedef vardır.” (T. Rosevelt)

 33. “Dünyanın bütün ordularından daha güçlü bir tek şey vardır; zamanı gelen fikir..” (Viktor Hugo)


27 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page