top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

TARİKAT VE HAKİKAT

M. Ali KAYA

Soru: “Mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki hakikat olduğu için” diyor ya üstadımız... “Tarikatlar hakikat değil mi?” diye bir sual gelse, ne cevap verebiliriz?


Cevap:

Şeriat: Farzlar ve Haramlardır. Kur'an ve Sünnete ait ahkam-ı diniyedir ve ulemanın içtihatlarıdır. Farzları yapan ve haramları işlemeyen kurtulur.


Marifet: Yüce Allah'ı İsimleri ve sıfatları ile tanıyıp kainattaki "Esma-i İlâhiyenin" tecelliyatını müşahede etmektir, ki, iman-ı billahtan sonra imanda terakki ve tekamül ile imanı taklitten tahkika çıkarmaktır. Risale-i Nur bunu kamil manada yapmaktadır.


Hakikat: İman hakikatlerinin esasına vakıf olmaktır. Bediüzzaman Risale-i Nur tefsiri ile bize her şeyin hakikatinin bir "Esma-i İlahiye" dayandığını anlatmakta, ilmel-yakîn, sonra aynel'yakîn sonra Hakka'l-Yakin müşahede edecek derece aklen ve hissen izah etmektedir. Hakikat, esbabın tesirinin olmadığını ve her şeyin Allah'ın "İlim-İrade ve Kudretinin" eseri olduğunu idrak etmektir. Sebeplere Allah'ın hikmeti gereği yapışmak; ama tesir-i hakikiyi Allah'a vermektir.


Tarikat ise; "Emraz-ı kalbiye" denilen "Haset, Ucub, Kibir, Gurur, Enaniyet" gibi hastalıkları tedavi etmek, "Ahlakını Sünnete uygun düzeltmek" için "Riyazet, Uzlet ve İbadet" ile nefsini terbiye etmek, ruhundaki manevi hastalıkları tedavi etmektir. Bu sebeple Tarikata ancak "Şeriat kapsısından" girilir. Yani Farzları yapıp haramdan kaçmayanlar Tarikat'a giremezler. Bu sebeple Tarikat sadece "İman eden mü'minlerin cennetini genişlendirir." İman etmeyenlerin, cennete girmeyenlerin cennetini nasıl genişletecek?


Risale-i Nur SAHABE MESLEĞİNİ açtığı için hiç Tarikat Berzahına girmeden "Uzlet, Riyazet ve Nafile İbadetleri" artırarak nefsini terbiye edip ruh ve kalp hastalıklarını izale etme yolunu takip etmeden doğrudan "İman Hakikatleri" ile "Marifetullah" ile ve Şeriatın emirleri olan Farzları yapıp Haramlardan kaçarak SAHABE gibi kalp hastalıklarından kurtulur ve nefsini "İman Hizmetine" adayarak terbiye eder. Daha Tarikat'a ihtiyaç kalmaz. Tarikat yoluyla 40 senede kazanılacak mertebeyi Risale-i nurları okuyarak 40 günde ve 40 haftada kazanabilir ve daha ileri geçer. Bediüzzaman buna "Bir adama imanı kazandırıp Padişah yapmak ve Cenneti ve Saadeti ebediyi kazandırıp cehennemden kurtarmak on zabiti Paşa yapmaktan daha önemli ve sevaplıdır" buyurur.


Bir kişiyi cehennemden kurtarmak cehennemden kurtulmuş yüz kişiye makam ve mevki kazandırmaktan elbette daha önemli ve sevaplıdır.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page